• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Ekonomia

Społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość a skutki społeczne.

Kierownik: prof. zw. dr hab. Lesław H. Haber
Jednostka wiodąca: Katedra Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania
Wydział Humanistyczny
Główni wykonawcy:
Główni wykonawcy:
prof. zw. dr hab. Lesław H. Haber, prof. dr hab. Marian Niezgoda, dr Marzena Mamak-Zdanecka, dr Wanda Takuska-Mróz, dr Dorota Żuchowska-Skiba, dr Andrzej Augustynek, dr Krzysztof Matuszek, dr Tomasz Masłyk, mgr Ewa Migaczewska, mgr Maria Stojkow.
Cele ogólne badań:
1. Zarządzanie i przedsiębiorczość w okresie globalizacji
2. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego. 3. Kształcenie w społeczeństwie informacyjnym: wyzwania i zagrożenia. 4. Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania zarządzania i kierowania firmą i personelem. 5. Dylematy kształcenia w uczelni technicznej w fazie modernizacji społecznej i ekonomicznej
Najważniejsze uzyskane wyniki:
publikacje, udział w konferencjach
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza