• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Ekonomia

Procesy długiego trwania i zjawiska nieciągłości w gospodarce, polityce, edukacji i kulturze

Kierownik: Katedra prof zw. dr hab. Janusz Mucha
Jednostka wiodąca: Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH
Wydział Humanistyczny
Główni wykonawcy:
Ewa Augustyniak, Barbara Gąciarz, Maria Grzegorzewska, Łukasz Krzyżowski, Anna Kulpa, Katarzyna Leszczyńska, Agata Maksymowicz, Janusz Mucha, Klaus Müller, Maria Nawojczyk, Anna Okońska-Walkowicz, Tomasz Piróg, Krystyna Slany, Radosław Tyrała
Cele ogólne badań:
Analiza procesów dynamiki społecznej w końcu XX i na początku XXI wieku, z uwzględnieniem jej ciągłości i braku ciągłości w społeczeństwach narodowych, w rozmaitych ich sektorach oraz w społeczeństwie globalnym
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wątki kulturowe: zbadano związki polskich „transmigrantów“ mieszkających częściowo w Polsce a częściowo w Austrii z lokalnymi spolecznościami pochodzenia, zjawiska „nowej duchowości“ w różnych krajach Europy, kształtowanie się językowego obrazu świata w wystąpieniach kleru rzymskokatolickiego, ewolucję dyskursu publicznego i moralnych wyborów Polaków, cywilizacyjne wyzwania współczesności, rozmaite uwarunkowania procesów sekularyzacyjnych, w szczególności w Polsce.
Wątki polityczne obejmowały badania nad „post-demokracją“ jako nowym etapiem rozwojowym współczesnego „społeczeństwa światowego“.
Wątki edukacyjne obejmowały analizę „szkoły wychowującej w XXI wieku“, stresu zawodowego w pracy nauczyciela szkół podstawowych i gimnazjalnych i zmian edukacyjnych oczekiwań społecznych w oczach polskich nauczycieli.
Wątki gospodarcze obejmowały analizę problemów gospodarczych i instytucjonalnych w rozwoju regionalnym, dynamike przedsiębiorczości, sytuację kobiet na polskim rynku pracy oraz stosunki pracy w Polsce i w świecie
Najważniejsze publikacje:
Najwazniejsze publikacje:
 Katarzyna Leszczyńska (z Ireną Borowik), red., „Wokół tożsamości. Teorie, wymiary, ekspresje, Kraków: ZW NOMOS 2007.
 Janusz Mucha, Maria Nawojczyi i Grażyna Woroniecka, red., „Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce“, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe.
 Radosław Tyrała, „Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń“, Krakóo ZW NOMOS 2007.
 Anna Okońska-Walkowicz, „Nauczyciel wychowawcą. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli, Warszawa: CODN 2007.


Dane osoby kontaktowej:
Janusz Mucha

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza