• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Socjologia, psychologia i filozofia

Komunikacja interpersonalna jako źródło rozwoju kulturowego ludzi oraz media w procesie prognozowania rozwoju zrównoważonego

Kierownik: prof. dr hab. Ignacy S. Fiut
Jednostka wiodąca: Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Humanistyczny
Główni wykonawcy:
Wacław Branicki, Wojciech Buchner, Ignacy S. Fiut, Anna Małecka, Zbigniew Pasek, Jerzy Pałosz, Maria Stojkow, Maciej Uliński, Dorota Żuchowska-Skiba, Walter Żelazny
Cele ogólne badań:
1. Pokazanie mechanizmów rozwijania się wzorców kultury pod wpływem komunikacji intermedialnej zarówno w przestrzeni oddziaływania starych i nowych mediów. 2. Prześledzenie dynamiki zmian tożsamości ludzi pod wpływem lansowanych w mediach jej wzorców na tle ogólnych schematów kultury.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania były prowadzone w oparciu o środki finansowe przeznaczone na działalność statutową
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Przygotowano 15 artykulów naukowych, uczestniczono w 10 konferencjach naukowych, wykonano jedną publikację książkową oraz jedną rozprawę doktorską
Najważniejsze publikacje:
Ignacy S. Fiut (red.) „Idee i Myśliciele. Kultura a tożsamość”, Kraków 2007.
Dodatkowe informacje:
W badaniach uczestniczyły pracownice Katedry Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza