• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Nauki polityczne i historyczne

Przemiany społeczno-polityczne w Polsce w ostatnich dekadach na tle procesów światowych

Kierownik: Anan Siwik
Jednostka wiodąca: Katedra Politologii i Historii najnowszej
Wydział Humanistyczny
Główni wykonawcy:
Robert Borkowski, Helmut Fehr, Lucyna Kulińska, Julian Kwiek, Leszek Porębski, Anna Siwik
Cele ogólne badań:
Efektem realizowanego programu powinno być wskazanie czynników istotnych z punktu widzenia dynamiki zmian zachodzących w Polsce i świecie współczesnym. Tematy szczegółowe obejmują: 1. Elity i społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej 2. Kulturowe uwarunkowania współczesnego fundamentalizmu i terroryzmu 3. Społeczne konsekwencje rewolucji informacyjnej 4. Relacje władza a społeczeństwo w PRL w latach 70. i 80
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
w ramach których realizowany jest temat: badania własne
Najważniejsze uzyskane wyniki:
publikacje, udział w konferencjach
Najważniejsze publikacje:
Julian Kwiek, Marzec 1968 w Krakowie, Kraków 2008; Leszek Porębski, Między przemocą a godnością: teoria polityczna Harolda D. Lasswella, Kraków 2007; Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego. Red. Anna Siwik, Kraków 2007
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza