• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Energia i jej zasoby / Technologie energetyczne

Procesy w ogniwach paliwowych - analiza mechanizmu i kinetyki (praca statutowa)

Kierownik: dr hab. Piotr Tomczyk
Jednostka wiodąca: Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
Wydział Energetyki i Paliw
Główni wykonawcy:
mgr inż. Andrzej Raźniak
Cele ogólne badań:
Określenie mechanizmu i wyznaczenie parametrów kinetycznych reakcji zachodzących w ogniwach paliwowych
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Określenie mechanizmu reakcji elektrody tlenowej w węglanowym ogniwie paliwowym.
2. Wyznaczenie parametrów kinetycznych redukcji tlenu na granicy faz Pt/Nafion w pomiarze in situ.
3. Określenie wpływu długotrwałej polaryzacji elektrody metal/tlenkowy jonowy przewodnik ceramiczny na charakter procesu.
Najważniejsze publikacje:
1. P. Tomczyk, S. Żurek, M. Mosiałek, „Effect of time and polarization on kinetics of the oxygen electrode reaction at an Au/YSZ interface”, J. Electroceramics, zatwierdzone do publikacji, 2008
2. P. Tomczyk, S. Żurek, “Investigation of the Oxygen Reduction at the Platinum|Nafion® Interface”, Pol. J. Chem, w druku, 2008
3. P. Tomczyk, “MCFC vs. Other Fuel Cells – Critical Analysis of Characteristics, Technologies and Prospects”, J. Power Sources, 160 (2006) 858-862.
4. S. Żurek, M. Mosiałek, P. Tomczyk & D. Obłąkowska, „Investigation of the Partial Oxidation of Methane at the Interface Metal (Pt, Au)/YSZ” Journal of Electroceramics, 15 (2005) 83-93.
5. P. Tomczyk, ”Zasilanie ogniw paliwowych gazem koksowniczym”, Karbo, 3 (2004) 135-141.
6. P. Tomczyk, M. Mosiałek, „Investigation of the oxygen eletrode reaction in basic molten carbonates using electrochemical impedance spectroscopy”, Electrochim. Acta, 46 (2001) 3023-3032.
7. P. Tomczyk. M. Mosiałek, J. Obłąkowski, “Investigation of processes occurring at NiO and CoO monocrystalline electrodes in basic molten carbonates using electrochemical impedance spectroscopy”. Electrochim. Acta. 47 (2001) 945-954.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Piotr Tomczyk
E-mail: ptomczyk@agh.edu.pl,
tel. +12 6173998

data aktualizacji: 2008-05-15

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza