• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Sprzętowa akceleracja obliczeń wielkiej skali w układach rekonfigurowalnych.

Kierownik:
Jednostka wiodąca: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ACK Cyfronet AGH
Główni wykonawcy:
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
Główni wykonawcy:
mgr inż. Maciej Wielgosz
dr inż. Pawel Russek
dr inż. Ernest Jamro
Cele ogólne badań:
Badanie możliwości przyśpieszenia i realizacji modułów przyspieszających realizację algorytmów stosowanych w obliczeniach wielkiej skali przy pomocy dedykowanych rozwiązań sprzętowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Sprzętowa akceleracja obliczeń kwantowo-chemicznych w środowisku komputerów dużej mocy przy użyciu rekonfigurowalnch układów cyfrowych.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Akceleracja realizacji funkcji exp() podwójnej precyzji w układzie FPGA.
Realizacja funkcji GEMM pakietu BLAS w układzie rekonfigurowalnym.
Najważniejsze publikacje:
1. M. Wielgosz, M. Pietroń, E. Jamro, P. Russek, K. Wiatr, Two Electron Integrals calculation accelerated with Double Precision exp() Hardware Module, Reconfigurable Systems Summer Institute 2007, Urbana, Illinois, July 17-20, 2007, RSSI proceedings.

2. E. Jamro, M. Wielgosz, K. Wiatr, FPGA implementation of 64-bit exponential function for HPC, 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FIELD PROGRAMMABLE LOGIC AND APPLICATIONS, AMSTERDAM, FPL NETHERLANDS, 27-29 AUGUST 2007, FPL Proceedings.

3. Russek P., Wiatr K., „Dedicated architecture for double precision matrix multiplication in supercomputing environment”, IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, April 11-13, 2007, Kraków, Poland
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Paweł Russek
russek@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-16

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza