• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Koszt termo-ekologiczny jako kryterium oceny termodynamicznej procesów otrzymywania aluminium, cynku i ołowiu

Kierownik: Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda
Jednostka wiodąca: Katedra Inżynierii Procesowej
Wydział Metali Nieżelaznych
Główni wykonawcy:
dr inż. Bożena Boryczk
odr inż. Janusz Donizak
dr inż. Adam Hołda
Cele ogólne badań:
Określenie bilansu energetycznego i egzergetycznego ciągów technologicznych otrzymywania aluminium, cynku i ołowiu. Na tej podstawie wyznaczenie kosztów termo-ekologicznych produkcji tych metali.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
18.18.180.381 Koszt termo-ekologiczny jako kryterium oceny termodynamicznej i skutków ekologicznych procesów otrzymywania aluminium , cynku i ołowiu
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Określenie skumulowanych sprawności energetycznych i egzergetycznych procesów otrzymywania aluminium, cynku i ołowiu. Określenie strat egzergii oraz źródeł entropii procesów jednostkowych.
Patenty, know how, wdrożenia:
Tematyka nie podlega opatentowaniu
Najważniejsze publikacje:
Boryczko B., Norwisz J., Hołda A., Kolenda Z., (2008); Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów metalurgicznych .Część pierwsza Podstawy teoretyczne, Rudy i Metale Nieżelazne Nr5Hołda A., (2008) Analiza procesu stacjonarnego przepływu ciepła na podstawie zasady minimalizacji generowania entropii, Rudy i Metale Nieżelazne Nr5
Boryczko B., Norwisz J., Hołda A., Kolenda Z., ; Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów metalurgicznych. Część druga Analiza kosztu termoekologicznego, Rudy i Metale Nieżelazne Nr 7.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Temat realizowany bezpośrednio w przemyśle.
Dane osoby kontaktowej:
Prof. zw. dr hab. Zygmunt Kolendakolenda@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-17

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza