• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Nanotechnologie

Lite nanomateriały wytwarzane metodą CWS, warstwy nanometryczne wytwarzane metodą natrysku termicznego, stopy aluminium

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Richert
Jednostka wiodąca: Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii
Wydział Metali Nieżelaznych
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Maria Richert
dr hab. inż. Jan Richert, prof. nadzw.
dr inż. Beata Leszczyńska-Madej
dr inż. Marcin Mroczkowski
Cele ogólne badań:
Wytworzenie nowych materiałów ultradrobnoziarnistych i nanometrycznych o lepszych własnościach niż konwencjonalne. Ulepszenie powierzchni poprzez warstwy nanometryczne. Poznanie mechanizmów zmian struktury w procesach wytwarzania nowych materiałów. Opracowanie obróbki cieplnej stopów aluminium.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Grant KBN - Nr 7 T08A 028 14) - „Mechanizmy zmian struktury metali uwarunkowane dużymi odkształceniami plastycznymi i zmagazynowaną energią”, (1998-2001)
Grant KBN Nr – PBZ KBN013/T08/49 – „Nanomateriały Metaliczne, Ceramiczne i Organiczne: Synteza – Budowa – Właściwości – Zastosowanie”, (16.XI 2000 - 15.XI.2003) – grant zamawiany
Grant KBN – 6 T08 089 2001 C/5474 – „Uruchomienie unowocześnionej technologii wyciskania stopów AlMgSi w stanie T5, zapewniającej osiągnięcie najkorzystniejszych warunków jakościowych i ekonomicznych wytwarzania wyrobów wyciskanych w zakładach „Grupy KĘTY S.A.” - wykonawca (2002-2004) – grant celowy
Grant KBN Nr – PBZ 096/T08/2003 - „Technologie wytwarzania wyrobów z metali i stopów o strukturze nanometrycznej” grant zamawiany (2003-2006)
Grant promotorski – Nr 3 T08B 022 30 - „Wpływ dużych prędkości odkształcenia na rozdrobnienie struktury miedzi i stopów aluminium”, kierownik, (2005-2007)
Grant PBZ-MNiSW-3/3/2006 – „Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych” – 2006-2010
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Metodą CWS wytworzono lite nanomateriały ze stopu AlMgSi o średniej wielkości ziarna około 74 nm, nanomateriały zostały wyciśnięte na druty o średnicy 3,2 mm do zastosowań praktycznych.
Metodą HVOF wytworzono warstwy z nanometrycznymi węglikami chromu i wolframu o znacznie wyższych własnościach wytrzymałościowych niż warstwy konwencjonalne. Osiągnięte wyniki mają szansę na zastosowanie praktyczne w przemyśle do ochrony powierzchni wyrobów. Opracowano i ulepszono sposób chłodzenia wlewków w warunkach przemysłowych Grupa Kęty S.A.
Przeprowadzono badania nad mechanizmami rozdrobnienia struktury pod wpływem dużych odkształceń plastycznych i dużych prędkości odkształcenia.
Najważniejsze publikacje:
1. B.Leszczyńska, M.Richert, “Effect of Dynamic Compression on Microstructure of Aluminium Alloys, AlCu4Zr and AlMg5”, Inżynieria Materiałowa, 3 (140), (2004) 381-384
2. M.Richert, B.Leszczyńska, „Structure and properties dynamically compressed Al99,5 and AlCu4Zr alloy”, Journal of Alloys and Compounds 382 (2004) 305-310
3. S.Boczkal, M.Richert, “Thermal Instability of Nanometric Structures in AlMg5 Alloy Deformed to Large Strains by CEC Method”, Inżynieria Materiałowa, 3 (140), (2004) 124-128
4. A.Rosochowski, L.Olejnik, M.Richert, “Metal forming technology for producing bulk nanostructured metals”, Proc. Of the 10th International Conference on Metal Forming, Ed. J.Kusiak, P.Hartley, J.Majta, I.Pillinger, M.Pietrzyk, Kraków, Polska, September 19-22, (2004), pp.35-44
5. M.Richert, R.Orlicki, “Struktura połączeń metal-ceramika w stopach do napalania porcelany”, Inżynieria Biomateriałów, 38-42 (2004) 114-117
6. B.Leszczyńska, M.Richert, „Wpływ dużych prędkości odkształcenia na formowanie elementów struktury o wymiarach nanometrycznych, w materiałach metalicznych”, XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 28.IX-1.X. (2004), 111-116
7. M.Richert, S.Boczkal, A.Białek, B.Leszczyńska, “Effect of temperature on microstructure stability of aluminium alloys”, Archives of Materials Science, Vol.25, No.4 (2004) 379 - 384
8. M.Richert, „Nanomaterials produced by the methods of severe plastic deformations (SPD)”, Review, Archives of Materials Science, 26, 4 (2005) 235-261
9. B.Leszczyńska, M.Richert, “Wpływ dużych prędkości odkształcenia na własności mechaniczne i rozdrobnienie struktury w aluminium i miedzi”, Rudy Metale, R50 (2005) 10-11
10. A.Rosochowski, L.Olejnik, M.Richert, „3D-ECAP of square aluminium billets”. International Journal of Forming Processes. 8 (2005) 1, pp. 637-640
11. M.Richert, “Features of CEC: Method, Structure & Materials Properties”, “High Pressure Technology of Nanomaterials”, Trans Tech Publications Journal 'Solid State Phenomena', vol.114 (2005) 19-28
12. K.J.Kurzydłowski, M.Richert, B.Leszczyńska, H.Garbacz, K.Pachla, “Microstructure refinement under high plastic strain rates in hydrostatic extrusion process”, Trans Tech Publications Journal 'Solid State Phenomena' vol.114 (2005) 117-122
13. A.Rosochowski, L.Olejnik, M.Richert, “Channel configuration effects in 3D-ECAP” Materials Science Forum, vol.503-504 (2006) 179-184 M.Richert, K.J.Kurzydłowski, J.Richert, A.Rosochowski, “Recent developments in materials science”, Chapture II “Characterization of microstructure and properties of bulk ultra-fine grained and nanocrystalline materials obtained by SPD methods”, Foundation of Materials Design”, Editors: K.J.Kurzydłowski. B.Major, P.Zięba, (2006)
14. M.Richert, “Inżynieria nanomateriałów i materiałów ultradrobnoziarnistych” Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006
15. M.Richert, H.Petryk, S.Stupkiewicz, „Grain refinement in AlMgSi alloy during cyclic-extrusion-compression: experiment and modelling”, Archives of Metallurgy and Materials vol. 52, 1 (2007) 49-54
16. A.Rosochowski, L.Olejnik, M.Richert, “3D-ECAP of square aluminium billets” in Advanced Methods in Material Forming, edited by D.Banabic, Springer 2007, pp. 215 -232
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Maria Richert, (012) 617-33-56, mrichert@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza