• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Transformacje odkształceniowe w materiałach metalicznych

Kierownik: Dr hab. inż. Marek Szczerba, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego - Laboratorium Struktury i Mechaniki Kryształów
Wydział Metali Nieżelaznych
Główni wykonawcy:
Dr inż. Tomasz Tokarski,
mgr inż. Małgorzata Perek,
mgr inż. Paweł Pałka
Cele ogólne badań:
Poznanie i opis podstawowych zjawisk fizycznych kontrolujących własności mechaniczne materiałów metalicznych poddanych odkształceniom plastycznym.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr: 3T08A 080 29,
badania własne AGH, nr umowy: 10.10 180.405/2008,
badania statutowe AGH nr umowy: 11.11.180.255
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Identyfikacja i opis nowych defektów dyslokacyjnych powstałych w kryształach metali i stopów o sieci RSC na wskutek transformacji bliźniaczych. Identyfikacja i opis efektu transformacji dominującego systemu poślizgu w monokryształach RSC o różnej energii błędu ułożenia. Opis mechanizmów oddziaływania bliźniak-bliźniak w monokryształach RSC. Identyfikacja i opis niestabilności mechanicznych w monokryształach z magnetyczna pamięcią kształtu.
Najważniejsze publikacje:
M.S. Szczerba, T. Tokarski, M. Perek,, <100> Burgers vector dislocations inherited, by second overshoot FCC twinning, Archives of Metallurgy and Materials, 52, 2007,193
M. J. Szczerba, J. Żukrowski, M.S. Szczerba et.al., An investigation of mechanical instability of Ni-Mn-Ga single crystals compressed At room temperature, Archives of Metallurgy and Materials, 53, 2008, 253
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Kraków,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej/Katedra Fizyki Ciała Stałego AGH
Dane osoby kontaktowej:
Prof. Marek Szczerba, 12-617-4026, szczerba@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-12

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza