• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Technologie wytwarzania wyrobów dla przemysłu kablowego i elektroenergetyki(linie napowietrzne, trakcja kolejowa).

Kierownik: Dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński
Dr inż. Andrzej Mamala
Dr inż. Beata Smyrak
Dr inż. Artur Kawecki
Mgr inż. Paweł Kwaśniewski
Cele ogólne badań:
- opanowanie technologii wytwarzania drutów emaliowanych z aluminium
- opracowanie technologii wytwarzania osprzętu dla trakcji kolejowej - technologia wytwarzania funkcjonalnych stopów dla energetyki
- badania relaksacyjno-reologiczne stopów metali stosowanych w energetyce
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt celowy nr 6 ZR7 2005C/06634
Projekt badawczy nr N508 041 32/2976
Projekt badawczy nr N N508 0574 33
Projekt badawczy nr N508 043 32/2978
Projekt zamawiany nr 8/PBZ-3/3 II-5.5
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Temat w trakcie realizacji.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. AGH, tel. 617 26-53

data aktualizacji: 2008-06-12

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza