• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Kinetyka redukcji kompleksów w roztworach wodnych

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
Jednostka wiodąca: Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych
Cele ogólne badań:
Otrzymywanie nanocząstek metali szlachetnych w mikroreaktorach
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
19.19.180.394
11.11.180.375
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner, tel. 012 617-45-36, e-mail: fitzner@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-12

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza