• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Wyznaczanie i minimalizacja źródeł entropii w procesach metalurgicznych

Kierownik: dr inż. Adam Hołda
Jednostka wiodąca: Katedra Inżynierii Procesowej
Wydział Metali Nieżelaznych
Główni wykonawcy:
dr inż. Adam Hołda
Cele ogólne badań:
Optymalizacja zużycia energii w procesach metalurgicznych przy wykorzystaniu II zasady termodynamiki
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Praca własna 10.10.180.344
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- bilans egzergii elektrolizy aluminium,
- numeryczna symulacja procesu elektrolizy,
- wyznaczenie rozkładu źródeł entropii w elektrolizerze aluminium
Najważniejsze publikacje:
Hołda A. (2008), Analityczne i numeryczne wyznaczanie rozkładu źródeł entropii w elektrolizerze aluminium typu Söderberga. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH
Hołda A., (2008) Analiza procesu stacjonarnego przepływu ciepła na podstawie zasady minimalizacji generowania entropii, Rudy i Metale Nieżelazne Nr5
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Adam Hołda

data aktualizacji: 2008-06-12

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza