• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Stopy miedzi i aluminium utwardzane wydzieleniowo o wysokiej wytrzymałości

Kierownik: do roku 2003 prof. dr hab. inż. Andrzej Łatkowski, a od 2004 roku prof. dr hab. inż. Janusz Gryziecki
Jednostka wiodąca: Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
Wydział Metali Nieżelaznych
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Andrzej Dziadoń do roku 1997,
dr inż. Jan Jarominek do roku 2003,
dr inż. Marian Bronicki,
dr inż. Zdzisław Sierpiński do roku 2003,
dr inż. Marek Tumidajewicz do roku 2003
Cele ogólne badań:
Uzyskiwanie materiałów metalicznych o określonych (wysokich) właściwościach wytrzymałościowych drogą doboru odpowiednich składników stopowych oraz obróbki cieplnej
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Uzyskanie wysokowytrzymałościowych stopów na osnowie miedzi z dodatkami Ni, Si, Sn, Al przeznaczonymi do umacniania wydzieleniowego. Ustalenie kinetyki ich rozpadu oraz właściwości mechanicznych.
2. Wytworzenie stopów AlCuMg i AlMgSi z dodatkami stopowymi w postaci Li oraz Ag pozwalającymi uzyskać przez obróbkę cieplną tworzywa o dużych właściwościach wytrzymałościowych przy odpowiednio znacznej plastyczności.
3. Ustalenie parametrów obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej stopów AlCuMg z dodatkami Bi i Pb zapewniających dobrą ich skrawalność.
4. Optymalizacja cyklu produkcyjnego stopów AlZn4,5Mg1
5. Ustalenie oddziaływania skandu i cyrkonu na efekty umocnienia wydzieleniowego stopów aluminium.
Patenty, know how, wdrożenia:
1. Z. Sierpiński, J. Gryziecki; Stopy miedzi z niklem i aluminium oraz ich sposoby obróbki cieplnej, P-328355, 1998 r.
2. J. Gryziecki, A. Łatkowski; Stop miedzi z niklem i cyną do umacniania wydzieleniowego, P-371509, 2004 r.
3. Umowa wdrożeniowa: M. Bronicki, A. Woźnicki pt. ,,Ustalenie parametrów wyżarzania ujednorodniającego stopu 7075“ w Zakładach Grupa Kęty w Kętach, 2006 r.
Najważniejsze publikacje:
1. J. Gryziecki, Z. Sierpiński, A. Łatkowski; The role of deformation in the ageing process of Cu-Ni-Al alloys, Archives of Metallurgy, 41(1996)77
2. A. Łatkowski, M. Bronicki, J. Gryziecki; Wpływ litu oraz srebra na własności stopu AlCuMg, Mat. Konf. Aluminium 96, Kraków-Mogilany (1996)69
3. J. Gryziecki, A. Łatkowski, Z. Bonderek; The role of thermomechanical treatment and microaddition of lithium in the work hardening of AlMgSi alloy, Archives of Metallurgy, 42(1997)249
4. J. Gryziecki, Z. Sierpiński, A. Łatkowski; Static and dynamic precipitation from supersaturated solid solution of nickel-aluminum bronze, Archives of Metallurgy, 43(1998)123
5. J. Gryziecki, Z. Sierpiński, A. Łatkowski; The effect of the temperature of plastic deformation on the change in structure and mechanical properties of a supersaturated CuNiSn solid solution; Archives of Metallurgy, 43(1998)241
6. Z. Sierpiński, T. Czeppe, J. Gryziecki; Analysis of precipitation kinetics in the CuNi14Al3 alloy by the Differential Scanning Calorimetry (DSC), Inżynieria Materiałowa, 19(1998)479
7. M. Bronicki, A. Łatkowski, J. Gryziecki; Wpływ sposobu homogenizacji na własności stopu AlMgSi, Rudy i Metale Nieżelazne, 43(1998)334
8. Z. Sierpiński, J. Gryziecki; Precipitation and recrystallization processes during ageing of plastic deformed CuNi6Al3 alloy, Zeitschrift fur Metallkunde, 8(1998)551
9. Z. Sierpiński, J. Gryziecki; Phase transformations and strengthening ageing of CuNi10Al3 alloy, Materials Science and Engineering A264(1999)279
10. Z. Sierpiński, J. Gryziecki; Wpływ wysokiej temperatury na ewolucję struktury stopu CuNi14Al3 umocnionego wydzieleniowo, Inżynieria Materiałowa, 6(1999)610
11. A. Łatkowski, M. Bronicki, J. Gryziecki; Wpływ warunków obróbki cieplnej na własności stopów AlMgSi o podwyższonej zawartości krzemu, Rudy i Metale Nieżelazne, 45(2000)438
12. J. Gryziecki, A. Łatkowski; Rola niobu w zmianach struktury i umocnienia stopu CuNi10Sn5 starzonego izotermicznie, Rudy i Metale Nieżelazne, 46(2001)360
13. J. Gryziecki, A. Łatkowski; Precipitation strengthening of nickel-aluminum bronze during stage-ageing process, Archives of Metallurgy, 48(2003)151
14. J. Gryziecki, A. Łatkowski; The role of microadditions in the kinetic and change of precipitation during the ageing process of nickel-aluminum bronze, Archives of Metallurgy, 48(2003)245
15. J. Gryziecki, A. Łatkowski, M. Tumidajewicz; Changes in the structure and strengthening of aged CuNi13Sn5 alloy induced by microadditions, Archives of Metallurgy and Materials, 49(2004)623
16. L. Błaż, K. Kaneko, M. Sugamata, Z. Sierpiński, M. Tumidajewicz; Structure aspects of annealing and hot deformation of Al-Nb2O5 mechanically alloyed composite, Materials Science and Technology, 21(2005)715
17. M. Bronicki, A. Woźnicki; Analiza przemysłowych warunków homogenizacji okresowej wlewków ze stopów aluminium, Rudy i Metale Nieżelazne, 12(2007)907
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Współpraca przy realizacji tematu:
1. Wydział Odlewnictwa AGH
2. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Janusz Gryziecki, tel. 617 2674, e-mail: bozen@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-12

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza