• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Automatyka i robotyka

Sterowanie w układach mechanicznych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
Jednostka wiodąca: Katedra Automatyzacji Procesów
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński
prof. dr hab. inż. Janusz Kwaśniewski
dr inż. Andrzej Podsiadło
dr inż. Janusz Pluta
dr inż. Jarosław Konieczny
dr inż. Gerard Głuch
dr inż. Marek Sibielak
dr inż. Waldemar Rączka
Cele ogólne badań:
Cele ogólne badań: Sterowanie aktywne w układach mechanicznych – aktywna redukcja drgań mechanicznych, nowe konstrukcje elementów wykonawczych do układów sterowania.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Działalność Statutowa prowadzona w Katedrze Automatyzacji Procesów, umowa nr 11.11.130.136
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Aktywna redukcja drgań układu 2-masowego przy wykorzystaniu elektrodynamicz-nych silników liniowych.
2. Analiza magnetoaktywnych elementów wykonawczych w sterowaniu układów mecha-nicznych.
3. Dobór parametrów konstrukcyjnych i opracowanie sterowania silnikiem magnetycz-nym.
4. Projekt, wykonanie i badania tłumika z zaworem piezoelektrycznym.
Najważniejsze publikacje:
1. Sapiński B., Snamina J.: Vibration Control Capabilities of a Cantilever Beam Filled with a Magnetorheological Fluid. Artykuł przyjęty do druku w kwartalniku Mechani-cs, Volume 27 No. 2/2008.
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Janusz Kowal

data aktualizacji: 2008-05-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza