• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Energia i jej zasoby / Technologie energetyczne

Wpływ silnego pola magnetycznego na wymianę ciepła

Kierownik: dr inż. Elzbieta Fornalik
Jednostka wiodąca: Katedra Inżynierii Procesowej
Wydział Metali Nieżelaznych
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
mgr inż. Witold Wróbel
mgr inż. Łukasz Pyrda
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
DS,BWDev-CPPS,
Nr kontraktu MTKD-CT-2004-002968, 6PR, termin realizacji 2004-2008
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Analiza eksperymentalna wzmocnienia i osłabienia konwekcji cieczy paramagnetycznej
Najważniejsze publikacje:
[1] T. Bednarz, E. Fornalik, T. Tagawa, H. Ozoe, J. S. Szmyd (2006) „Convection of paramagnetic fluid in a cube heated and cooled from side wall and placed below a superconducting magnet – comparison between experiment and numerical computations, Thermal Science and Engineering, vol. 14, No. 4, pp. 107-114.
[2] E. Fornalik, P. Filar, H. Ozoe, J. S. Szmyd (2006), Magnetic convection in a cylindrical enclosure, Chemical and Process Engineering, vol. 27, pp. 633-643.
[3] E. Fornalik, P. Filar, T. Tagawa, H. Ozoe, J. S. Szmyd (2006), Effect of magnetic field on the convection of paramagnetic fluid in the unstable and stable thermosyphon-like configurations, Int’l. J. Heat and Mass Transfer, vol. 49, Issue 15-16, pp. 2642-2651.
[4] P. Filar, E. Fornalik, T. Tagawa, H. Ozoe, J.S. Szmyd (2006), Numerical and Experimental Analyses of Magnetic Convection of Paramagnetic Fluid in a Cylinder, J. Heat Transfer, vol. 128, pp. 183-191
[5] T. Bednarz, E. Fornalik, T. Tagawa, H. Ozoe, J. S. Szmyd, (2005), Experimental and numerical analyses of magnetic convection of paramagnetic fluid in a cube heated and cooled from opposing verticals walls, Int’l. J. Thermal Sciences, vol. 44, Issue 10, pp. 933-943.
[6] E. Fornalik, J. S. Szmyd (2005), Turbulent heat transfer in a confined jet, Progress in Computational Fluid Dynamics, vol. 5, Nos. 3/4/5, pp.136–143.
[7] P. Filar, E. Fornalik, T. Tagawa, M. Kaneda, H. Ozoe, J. S. Szmyd (2005), Three-dimensional numerical computation for magnetic convection of air inside a cylinder heated and cooled isothermally from a side wall, Int’l. J. Heat and Mass Transfer, vol. 48, Issue 9, pp. 1858-1867.
[8] E. Fornalik, P. Filar, T. Tagawa, H. Ozoe, J. S. Szmyd, (2005), Experimental study on the magnetic convection in a vertical cylinder, Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 29, pp. 971-980.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Elżbieta Fornalik, tel.: (012) 617-26-63, e-mail: elaf@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-12

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza