• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Nanotechnologie

Elektrolityczne otrzymywanie i roztwarzanie stopów

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
Jednostka wiodąca: Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych
Cele ogólne badań:
Przygotowanie elektrod pod kątem procesu fotolitycznego rozkładu wody.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
10.10.180.308
10.10.180.309
22.22.180.335
19.19.180.395
28.28.180.7005
11.11.180.375
10.10.180.307
18.18.180.371
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner, tel.: 617-45-36, e-mail: fitzner@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-12

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza