• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Opracowanie reguł efektywnego wykorzystania Large Eddy Simulation (Symulacji metodą wielkich wirów) w wybranych typach przepływów turbulentnych

Kierownik: dr inż Janusz Donizak
Jednostka wiodąca: Katedra Inżynierii Procesów
Wydział Metali Nieżelaznych
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
dr inż. Marek Jaszczur
Cele ogólne badań:
- opracowanie algorytmów do symulacji przepływu turbulentnego wariantami metody LES
- analiza efektywności algorytmów dla zagadnienia wypływu strug płynu do kanałowego przepływu krzyżowego
- analiza efektywności algorytmów numerycznych dla nie-izotermicznego przepływu w kanale z faza dyspersyjną
- opracowanie praktycznych wskazówek do symulacji w/w przepływów
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Praca realizowana w ramach akcji COST P20
Projekt Badawczy Specjalny MniSW COST/258/2006
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano oprogramowanie do symulacji przepływu krzyżowego ze strugą uderzającą. Zanalizowano ewolucję struktur koherentnych przy różnych natężeniach strugi uderzającej i orientacji przestrzennej dysz w stosunku do osi kanału z przepływem krzyżowym. Najlepsze rezultaty symulacji osiągnięto stosując jawny schemat różnicowy rzędu 2, oraz dynamiczny model podskalowy Germano-Lilly.
Dla przepływu w kanale z faza dyspersyjna zgromadzono rezultaty symulacji przepływu metodą DNS (Direct Numerical Simulation) jako bazę danych o przepływie do weryfikacji symulacji metodą LES.
Najważniejsze publikacje:
Referat p.t. „BPG for LES modeling of jet in a cross – flow in a channel“ w ramach konferencji COST Project 258/2006 Seminar, Kraków 5.11.2007
Referat p.t. BPG for LES modeling of non – isothermal channel flow with dispersed phase” w ramach konferencji COST Project 258/2006 Seminar, Kraków 5.11.2007
Referat p.t.: M. Jaszczur, L. M. Portela; “Numerical Data for Reliability of LES for Non-isothermal Multiphase Turbulent Channel Flow” ,Workshop on Quality and Reliability of Large-Eddy Simulations, 24-26 October 2007, Leuven, Belgium, skierowany do publikacji.
Dodatkowe informacje:
Temat badawczy realizowany jest przy współpracy z Politechniką Częstochowską i Instytutem Maszyn Przepływowych PAN – Gdańsk.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż Janusz Donizak, szczur@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-12

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza