• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Energia i jej zasoby / Technologie energetyczne

Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz
Jednostka wiodąca: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
Wydział Energetyki i Paliw
Główni wykonawcy:
dr Stanisław Porada,
dr inż. Andrzej Rozwadowski
Cele ogólne badań:
Zbadanie kinetyki zgazowania węgla kamiennego parą wodną w zakresie ciśnień do 4 MPa i temperatur do 1100 K
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy zamawiany Nr PBZ-MEiN-2/2/2006 pt.: CHEMIA PERSPEKTYWICZNYCH PROCESÓW I PRODUKTÓW KONWERSJI WEGLA
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Określono wpływ temperatury i ciśnienia na przebieg i wydajność produktów zgazowania węgla kamiennego parą wodną, obliczono parametry kinetyczne procesu.
Najważniejsze publikacje:
Aleksander Karcz, Stanisław Porada, 4.2.3. Zgazowanie węgla w atmosferze bogatej w parę wodną, rozdz. w monografii „Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla - ocena potencjału rozwojowego”, ICHPW, Zabrze, 2008
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr Stanisław Porada

data aktualizacji: 2008-06-11

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza