• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Automatyka i robotyka

Nowe materiały i elementy oraz ich wykorzystanie w automatyce

Kierownik: prof. dr hab. inż. Zenon Jędrzykiewicz
Jednostka wiodąca: Katedra Automatyzacji Procesów
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Zenon Jędrzykiewicz
prof. dr hab. inż. Janusz Kwaśniewski
mgr inż. Tomasz Załuski
dr inż. Ireneusz Dominik
mgr inż. Marta Woźniak
Cele ogólne badań:
Cele ogólne badań: Opracowanie nowych konstrukcji elementów automatyki z wykorzy-staniem nowoczesnych metod i materiałów, zastosowanie nowych metod w projektowaniu układów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania Własne wykonywane w Katedrze Automatyzacji Procesów, umowa nr 10.10.130.861
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Analiza stanu techniki w zakresie konstrukcji silników magnetycznych.
2. Projekt, wykonanie i badania laboratoryjne siłownika z materiału z pamięcią kształtu (SMA).
3. Rozwój istniejącej metody bloków funkcjonalnych i koncepcja zastosowania algorytmu genetycznego w projektowaniu funkcjonalnym układów hydraulicznych.
Najważniejsze publikacje:
1. Dominik Ireneusz: Praca doktorska. Kraków, 2007.
2. Woźniak M., Jędrzykiewicz Z.: Zastosowanie algorytmów genetycznych w technice. Hydraulika i Pneumatyka, nr 1/2007.
3. Woźniak M., Jędrzykiewicz Z.: Bloki funkcjonalne w układach hydraulicznych. Hy-draulika i Pneumatyka, nr 2/2007.
4. Woźniak M., Jędrzykiewicz Z.: Projektowanie układów hydraulicznych z wykorzysta-niem algorytmów genetycznych. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne”. Wrocław 2007.
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Zenon Jędrzykiewicz

data aktualizacji: 2008-05-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza