• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Energia i jej zasoby / Technologie energetyczne

Analiza przydatności krajowej bazy węgli kamiennych i brunatnych dla wytwarzania wodoru z uwzględnieniem emisji ditlenku węgla w pełnym cyklu ich pozyskania, przeróbki i konwersji.

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz
Jednostka wiodąca: Katedra Technologii Paliw
Wydział Energetyki i Paliw
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Andrzej Strugała,
dr inż. Piotr Burmistrz,
dr Stanisław Porada,
dr inż. Tomasz Chmielniak (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu),
dr inż. Marek Ściążko (IChPW w Zabrzu)
Cele ogólne badań:
1. Wybór węgli krajowych do produkcji wodoru w procesach zgazowania i koksowania.
2. Wybór wariantów technologicznych wytwarzania wodoru z węgla i obliczenia symulacyjne emisji CO2 dla tych wariantów.
3. Kompleksowa analiza pełnego cyklu technologicznego od pozyskania surowca węglowego aż do otrzymania wodoru.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy zamawiany nr NN 524 2088 33 – zawarty w dniu 29.10.2007; termin zakończenia 28.04.2010
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Projekt w trakcie realizacji – wykonano pierwsze zadanie tj. dokonano analizy krajowej bazy węgli kamiennych i brunatnych oraz opracowano listę referencyjną technologii konwersji węgla do wodoru.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Piotr Burmistrz;
tel. (0-12) 617-39-01;
e-mail: burmistr@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-11

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza