• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Badania nad doskonaleniem urządzeń i procesów technologicznych oraz ochrony środowiska

Kierownik: dr hab. inż. Marek Hryniewicz prof. nadzw. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Systemów Wytwarzania
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
dr inż. Bolesław Karwat
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski
dr hab. inż. Edward Michlowicz prof. nadzw. AGH
dr hab. inż. Jan Sidor
prof. dr hab inż. Janusz Szpytko
prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski
Cele ogólne badań:
Głównym celem badań jest rozwój konstrukcji wybranych maszyn oraz urządzeń, umożliwiający poprawę efektywności procesów technologicznych oraz wytwarzanie nowych produktów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Prace statutowe
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Udoskonalono konstrukcję prasy walcowej PW 500 przystosowanej do brykietowania materiałów trudnych do scalania.
2. Opracowano podstawy konstrukcji młynów do rozdrabniania biomasy roślinnej.
3. Określono wpływ cech konstrukcyjnych i parametrów kinematycznych młyna wibracyjnego na wskaźniki uziarnienia bardzo drobno zmielonego materiału.
4. Wykazano w sposób eksperymentalny możliwości otrzymywania w młynie obrotowo-wibracyjnym stopów amorficznych oraz krystalicznych Ni50Zr50, a także czystego Ni50 o strukturze nanometrycznej.
5. Opracowano metodę intensyfikacji procesu jednoczesnego klarowania i zagęszczania zawiesin przemysłowych.
6. Wytyczono kierunki rozwoju konstrukcji wielkogabarytowych szynowych urządzeń transportowych z uwzględnieniem ich niezawodności i żywotności oraz bezpieczeństwa obsługi.
Najważniejsze publikacje:
Chodacki J., Szpytko J.: Możliwości rozwoju konstrukcji wielkogabarytowych urządzeń transportowych. Materiały XX Konferencji Naukowej Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2007
2. Dzik T., Mięso R.: Investigation of the Static Resistance Force In the Cutting Cereal Straw. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No 3B, 2007, 104-106
3. Hryniewicz M., Janewicz A.: Increasing Fine-Grained Waste Usability Value by Means of Integration. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No 3B, 2007, 173-176
4. Hryniewicz M., Janewicz A.: Prasa walcowa o budowie modułowej. Materiały XX Konferencji Naukowej Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2007
5. Kowalski W., Banaś M., Kołodziejczyk K., Roman M., Husak M., Zaczyński M.: The Analysis of Possibility of Use the Multistreams Technologies in Water Treatment Systems. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No 3B, 2007, 254-257
6. Kowalski W., Banaś M., Kołodziejczyk K., Mięso R.: New Lamella Tank Constructions. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No 3B, 2007, 247-250
7. Michlowicz E.: The Project of Logistics Waste Utilization System in the Steel Metallurgical Plant. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No 3B, 2007, 347-350
8. Sidor J.: Mechanical Devices Used for Production of Metallic, Ceramic-Metallic Alloys or Nanomaterials. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 52, 2007, 404-414
9. Szpytko J., Balak C., Borowiec A., Nazim A.: Engineering Projects for New Production Processes in Hot Strip Mill. 26th Conference of the Eoropean Plant Engineering
Dodatkowe informacje:
Laboratoria, w których realizowany jest temat:

1.
Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Nazwa laboratorium: Laboratorium urządzeń do zagęszczania i scalania materiałów drobnoziarnistych

2.
Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Nazwa laboratorium: Laboratorium urządzeń do rozdrabniania i granulometrii


Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Marek Hryniewicz prof. nadzw. AGH
mhryniew@agh.edu.pl, tel (48) 12-617-31-17; (48) 12-617-31-01

data aktualizacji: 2009-03-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza