• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Problemy w modelowaniu oraz projektowaniu wybranych maszyn, linii technologicznych i systemów transportowych

Kierownik: dr hab. inż. Marek Hryniewicz prof. nadzw. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Systemów Wytwarzania
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
dr inż. Marian Banaś
dr inż. Wszebor Boksa
dr inż. Tomasz Dzik
dr inż. Piotr Kisiel
dr inż. Ryszard Machnik
dr inż. Jarosław Smoczek
Cele ogólne badań:
Głównym celem badań jest zdobycie wiedzy niezbędnej do opracowania podstaw projektowania wybranych maszyn, linii technologicznych oraz systemów transportowych, a także założeń do niektórych procesów technologicznych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Prace własne
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano założenia do konstrukcji prasy ślimakowej do brykietowania biomasy roślinnej.
Praca w drugim roku realizacji.
Najważniejsze publikacje:
1. Bębenek M., Karwat B., Kisiel P., Machnik R.: Wykorzystanie symulatora DOSIMIS 3 do identyfikacji systemu transportowego w małym i średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie w Przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa 2007, 21-25
2. Dzik T., Hryniewicz M.: Analiza możliwości stosowania prasy ślimakowej do scalania odpadów pochodzenia roślinnego. XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2008 (płyta CD)
3. Kisiel P., Machnik R.: Wykorzystanie symulatora DOSIMIS 3 do optymalizacji przepływu materiałów w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, nr 4, 2007, 389-394
4. Kowalski W., Banaś M.: The Assesment of the Influence of Suspension Concentration from Water Treatment Systems in their ClarificationProcess. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No 3B, 2007, 258-260
5. Machnik R., Karwat B., Kisiel P., Wojnar E.: New of the Electrostatic Precipitators Application. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No 3B, 2007, 305-307
Dodatkowe informacje:
Laboratoria, w których realizowany jest temat:

1.
Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Nazwa laboratorium: Laboratorium urządzeń do zagęszczania i scalania materiałów drobnoziarnistych


2.
Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Nazwa laboratorium: Laboratorium zautomatyzowanych systemów i urządzeń transportowych

3.
Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Nazwa laboratorium: Laboratorium elektrofiltrów
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Marek Hryniewicz prof. nadzw. AGH
mhryniew@agh.edu.pl, tel (48) 12-617-31-17; (48) 12-617-31-01

data aktualizacji: 2009-03-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza