• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Wyznaczanie rzeczywistych współczynników bezpieczeństwa dla dźwigarów i prowadników szybowych z wykorzystaniem

Kierownik: Stanisław Wolny
Jednostka wiodąca:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Stanisław Dzik, Filip Matachowski, Sławomir Badura
Cele ogólne badań:
- Opracowanie metody oceny stanu technicznego zbrojenia szybowego (dźwigary, prowadniki, elementy złączne).
- Opracowanie metod projektowania zbrojenia szybowego.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
- Badania statutowe "Trwałość i niezawodność elementów maszyn".
- Zlecenie KGHM "Polska Miedź" S.A. O/ZG "Rudna" w Polkowicach nt. "Opracowanie metody pomiaru rzeczywistych sił występujących w czasie ruchu naczyń wydobywczych".
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Opracowano, skonstruowano oraz wykonano specjalny laboratoryjny przyrząd do pomiaru odkształcenia elementów obudowy prowadnicy.
- Wykonano pomiary dynamicznych współczynników sprężystości wybranych typów prowadnic krążkowych (bocznych oraz czołowych), których znajomość pozwoliła - po wykonaniu zaproponowanych procedur obliczeniowych - na okreslenie sił wzajemnego oddziasływania naczynia i zbrojenia naczynia i zbrojenia szybu. procedury te pozwolą na okreslenie sił wzajemnego oddziaływania dla prowadnic czołowych oraz bocznych. Znajomość rzeczywistych sił wzajemnego oddziaływania naczynia i zbrojenia szybu, które są również funkcją zużywajacych się na skutek korozji oraz ścieranie elementów zbrojenia szybu i naczynia, pozwoli podjąć decyzję co do terminu końcowego remontu.
- Za pomocą wyżej opisanego przyrządu pomiarowego przeprowadzono na jednym z urzadzeń wyciągowych serię pomiarów sił wzajemnego oddziaływania naczynia i zbrojenia.
Najważniejsze publikacje:
1. Wolny S.: Analysis of loading in the conveyance - shaft steelwork system. Archives of Mining Sciences. vol. 51. Issue 4. 2006, str. 529-546.
2. Wolny S.: Vibrations in the hoist skip - shaft structure system. acta Universitatis Cibiniensis. Vol. LIV. 2006, str. 109-114.
3. Wolny S., Dzik S., Nikolin P.: Pomiary sił w elementach górniczego urządzenia wyciągowego. XXII Sympozjon Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. Jachranka, str. 481-486.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Laoratoria w których realizowany jest tematr:
1. Wydział Inżynierii mechanicznej i Robotyki. Nazwa Laboratorium: Laboratorium Maszyn Wytrzymałościowych.
2. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Nazwa laboratorium: Laboratorium Tensometryczne.
Dane osoby kontaktowej:
Stanisław Wolny

data aktualizacji: 2008-06-09

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza