• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń.

Kierownik: Stanisław Wolny
Jednostka wiodąca: Katedra Wytrzymałosci Materiałów i Konstrukcji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Cele ogólne badań:
Kontrola i ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń gwarantujących pełne bezpieczeństwo ich eksploatacji w ściśle określonym czasie.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Działalność statutowa "Trwałość i niezawodność elementów maszyn".
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Opracowano metodę badań wprzęgieł kolei linowych gwarantującą bezpieczeństwo eksploatacji tych elementów.
- Opracowano technologię napraw pędni bębnowych maszyn wydobywczych górniczych urządzeń wyciągowych.
- Opracowamo technologię napawania elementów części maszyn i urządzeń ze stali X38CrMoV5-1 w celu zwiększenia ich odporności na zużycie.
Najważniejsze publikacje:
1. Ładecki B.: Badania nieniszczące wprzęgieł kolei linowych. Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Zeszyty Problemowe Nr 11, 2006, str. 117-120.
2. Cichociński a., Ładecki B., Płachno M.: Ocena mozliwości rekonstrukcji bębnów maszyn wyciągowych na podstawie badań i analiz.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Stanisław Wolny

data aktualizacji: 2008-06-09

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza