• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Kryteria oceny wytrzymałościowej wirników wentylatorów głównego przewietrzania kopalni.

Kierownik: Stanisław Wolny
Jednostka wiodąca: Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Filip Matachowski, Stanisław Dzik.
Cele ogólne badań:
Opracowanie kryteriów umożliwiających przeprowadzenie optymalizacji konstrukcji wirnika wentylatora głównego przewietrzania kopalń w aspekcie obniżenia ciężaru przy jednoczesnym podwyższeniu bezpieczeństwa eksploatacji, dopuszczalnego czasu pracy oraz sprawności.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
- Badania własne "Problemy analityczne i eksperymentalne w Wytrzymałości Materiałów".
- Zlecenie KGHM "Polska Miedź" S.A. O/ZG "Rudna".
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano projekt techniczny nowego wirnika do wentylatorów głównego przewietrzania kopalni typu WPK 5,35 na potrzeby przemysłu wydobywczego. Opracowanie nowej konstrukcji wirnika zostało poprzedzone gruntownymi analizami dynamicznymi oraz wytrzymałościowymi.
Patenty, know how, wdrożenia:
Zgłoszenie patentowe "Projekt nowego wirnika wentylatora głównego przewietrzania kopalń".
Najważniejsze publikacje:
Wolny S., Bella V., Matachowski F.: Modernizacja konstrukcji wirnika wentylatora typu WPK-5,35 wraz z analizą wytrzymałościową. Techniki Urabiania TUR 2007, str. 349-360
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Laboratoria
1. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.. Nazwa laboratorium: Laboratorium Analiz Numerycznych.
Dane osoby kontaktowej:
Stanisław Wolny

data aktualizacji: 2008-06-09

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza