• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Opracowanie kryteriów projektowania kół pędnych urządzeń wyciągowych.

Kierownik: Stanisław Wolny
Jednostka wiodąca: Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Sławomir Badura, Stanisław Dzik
Cele ogólne badań:
Opracowanie kryteriów umożliwiających przeprowadzenie optymalizacji konstrukcji elementów kół pędnych urządzeń wyciągowych w aspekcie obniżenia ich ciężaru przy jednoczesnym podwyższeniu bezpieczeństwa eksploatacji oraz dopuszczalnego czasu pracy tych elementów.

Projekty w ramach których realizowany jest temat:
- Badania własne "Problemy analityczne i eksploatacyjne w Wytrzymałości Materiałów".
- Zlecenie KGHM "Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna".
- Grant promotorski MNiSzW - 2565/T02/2007/32 pt. "Opracowanie kryteriów projektowania kół pędnych urzadzeń wyciagowych".
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Opracowano model dynamiczny urządzenia wyciągowego do celu określenia obciążenia koła pędnego w warunkach normalnej eksploatacji jak również w stanach awaryjnych.
- Podjeto próbę opracowania nowych kryteriów konstrukcji kół pędnych górniczych urządzeń wyciągowych.
Najważniejsze publikacje:
1. Wolny S., Badura S.: Obciążenie dynamiczne kół pędnych urządzeń wyciągowych. Transport Szybowy 2007. KOMAG. T.2 2007, str. 97-108.
2. Bella V., Wolny S., Dzik S.: Eksperymentalne określenie obciążeń w elementach urządzenia wyciągowego. Vyzbroja a Technika Pozemnych sił. Liptovsky Mikulas. 2006, str. 43-50.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Laboratoria.
1. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Nazwa laboratorium: Laboratorium Tensometryczne.
2. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Nazwa laboratorium: Laboratorium Analiz Numerycznych.
Dane osoby kontaktowej:
Stanisław Wolny

data aktualizacji: 2008-06-09

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza