• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Aspekty tribologiczne w teorii konstrukcji przenosników zgrzebłowych rurowych

Kierownik: Dr hab. inż. Kazimierz Furmanik
Jednostka wiodąca: AGH Kraków
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Dr hab. inż. Kazimierz Furmanik
Cele ogólne badań:
Celem naukowym projektu jest opracowanie teoretycznych podstaw projektowania (metody obliczeń) przenośników zgrzebłowych rurowych dla zapewnienia możliwie optymalnej ich pracy (niskich oporów ruchu i energochłonności)
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Na podstawie przeprowadzonych badań teoretycznych i eksperymentalnych uzyskano miarodajne zależności umożliwiające racjonalne projektowanie przenośników zgrzebłowych rurowych.
Najważniejsze publikacje:
Furmanik K., Kasza P.: Wpływ wybranych parametrów na opory ruchu przenośnika zgrzebłowego rurowego. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z.2 (146), s. 41-53, vol. 41, 2006.
Furmanik K., Prącik M.: Method for evaluation of movement resistance in scraper pipe conveyors. ICIAM, Zürich, 2007.
Furmanik K., Kasza P.: Zagadnienie oporów ruchu przenośnika zgrzebłowego rurowego na łukach poziomych. Transport przemysłowy, Nr 3(29)/2007, s. 16-20.
Furmanik K., Pytko S.: Mоделирование износа с использованием размерного анализа. Vestnik Rybinskoj Gosudarstvennoj Aviacionnoj Tehnologičeskoj Akademii imeni P. A. Solov'eva, 2007 no. 1, s. 79–84.
Furmanik K., Kasza P.: Zagadnienie oporów ruchu przenośnika zgrzebłowego rurowego na łukach pionowych. Transport przemysłowy, Nr 1(31)/2008 s. 19-24
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Kazimierz Furmanik, tel 012 617 30 71, mail fukaz@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-08

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza