• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Wpływ procesów wytwarzania na mikrostrukturę i własności materiałów

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
Jednostka wiodąca: Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Marek Blicharski,
dr inż. Łukasz Cieniek,
dr hab. inż. Stanisław Dymek,
dr inż. Magdalena Rozmus,
dr inż. Mirosław Wróbel
Cele ogólne badań:
Ustalenie wpływ procesów wytwarzania na mikrostrukturę i własności materiałów inżynierskich.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
• Optymalizacja mikrostruktury stopów na osnowie NiAl wytwarzanych metodą SHS ze względu na własności mechaniczne, Kierownik: dr hab. S. Dymek, Numer umowy: grant MNiSzW nr 3T08A05129, okres realizacji: 2005-2008;
• Wpływ skladu fazowego na własności mechaniczne stopu Ni-25Mo-8Cr, Kierownik: dr inż. Mirosław Wróbel, grant MNiSzW nr 3T08A05430, okres realizacji: 2006-2009;
• Mikrostruktura i własności spoin utwardzanych wydzieleniowo stopów Al wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem, Kierownik: prof. M. Blicharski, grant MNiSzW nr N507 094 32/2648, okres realizacji: 2007-2010
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Ustalono wpływ procesu wytwarzania na mikrostrukturę i własności stopu NiAl wytworzonego metodą SHS (Self-Propagating High-Temperature Synthesis), scharakteryzowano przemiany fazowe w stopie Ni-Mo-Cr oraz określono ich wpływ na własności mechaniczne, dokonano charakterystyki mikrostrukturalnej zgrzein stopów Al z serii 6000 wykonanych metodą FSW (friction stir welding).
Najważniejsze publikacje:
. S. Dymek, Z. Witczak, M. Dollar, "Influence of the processing route on microstructure and mechanical properties of the polycrystalline NiAl", Journal of Microscopy - Oxford, 224 (2006) 12-14.
2. S. Dymek, M. Wróbel, M. Dollar, M. Blicharski, "Influence of plastic deformation and prolonged ageing time on microstructure of a Haynes 242-alloy", Journal of Microscopy - Oxford, 224 (2006) 24-26.
3. C. Hamilton, S. Dymek, M. Blicharski, W. Brzegowy, " Microstructural and flow characteristics of friction stir welded aluminium 6061-T6 extrusions", Science and Technology of Welding & Joining, Volume 12, Number 8, November 2007 , pp. 702-707(6).
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Stanisław Dymek, tel. 26-96, dymek@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-07

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza