• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Zaawansowane materiały wytwarzane techniką metalurgii proszków

Kierownik: prof. n. dr hab. inż. Andrzej Ciaś
Jednostka wiodąca: Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków,
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
prof. n. dr hab. inż. Andrzej Ciaś, prof. n., dr hab. inż. Jan Leżański, prof. n., dr hab. inż. Janusz Konstanty, dr inż. Stanisława Gacek, dr inż. Tadeusz Pieczonka, dr inż. Andrzej Romański, dr inż. Maciej Sułowski, dr inż. Marcin Madej
Cele ogólne badań:
1. Zdobyć nową wiedzę z zakresu metalurgii proszków i obszarów z nią związanych z naciskiem na programy, wymagające skomplikowanych narzędzi badawczych i specjalnych laboratoriów, które są poza zasięgiem większości lub wszystkich pojedynczych instytucji w Polsce.
2. Ułatwiać naukowcom z uniwersytetu i krajowego przemysłu należyte korzystanie z dostępnych laboratoriów.
3. Wykorzystywać Pracownię jako ważne i unikalne wsparcie w kształceniu studentów naukowców i inżynierów i tym sposobem pomagać w szerzeniu wiedzy naukowej i technologicznej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. DS 11.11.110.788 - „Badania wpływu warunków wytwarzania na mikrostrukturę i własności materiałów spiekanych i kompozytów” (konstrukcyjnych na bazie żelaza, metaliczno-diamentowych, o specjalnych własnościach i zastosowaniach)– kierownik prof. n. A.Ciaś
2. BW zrealizowane 10.10.110.560 - „Wytwarzanie i badanie nowoczesnych kompozytów na osnowie stali szybkotnącej” – Kierownik pracy: prof. n. Jan Leżański
3. Grant zrealizowany: 3 T08D 026 26 – „Wykorzystanie niskotemperaturowych metod obróbki cieplno-chemicznej w celu poprawy własności użytkowych spiekanych materiałów metaliczno-diamentowych” – kierownik grantu: dr hab. inż. Janusz Konstanty
4. Grant zrealizowany 3T08D 039 27 – „Struktura i własności mechaniczne spiekanych stali konstrukcyjnych z dodatkami manganu, chromu i molibdenu, wytwarzanych w atmosferze azotu” – kierownik: dr inż. Maciej Sułowski
5. Grant zrealizowany 4T08D 003 24 – „Wpływ zawartości żelaza i miedzi na strukturę i własności materiałów przeznaczonych na osnowę narzędzi metaliczno-diamentowych” – kierownik: dr inż. Andrzej Romański
6. Grant 3T08D 059 30 – „Badania modelowe własności retencyjnych osnowy w narzędziowych materiałach metaliczno-diamentowych z wykorzystaniem technik numerycznych” – kierownik:
dr inż. Andrzej Romański
7. Grant 4T08D 048 24 – „Wytwarzanie dwufazowych spiekanych ferrytyczno-austenitycznych stali nierdzewnych” - główny wykonawca – dr inż. T. Pieczonka
8. Grant zamawiany zrealizowany: PBZ-KBN-103/T08/2003: Nowe materiały na osnowie srebra i z dodatkiem srebra do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki - TEMAT ZADANIA NR 3: Kształtowanie struktury i własności kompozytów na osnowie srebra metodami metalurgii proszków - Kierownik tematu: prof. n. dr hab. inż. Jan Leżański
9. Grant 3 T08D 042 30 - Kształtowanie struktury i własności infiltrowanych miedzią kompozytów na osnowie stali szybkotnącej” – kierownik prof. n. dr hab. inż. Jan Leżański
10. Grant 3T08D02530 - „Wytwarzanie spiekanych stali fosforowo-molibdenowych o podwyższonych właściwościach plastycznych” – główny wykonawca – dr inż. Tadeusz Pieczonka (kierownik: prof. Jan Kazior, Politechnika Krakowska)
Granty zagraniczne
11. Zrealizowany projekt UE FP5RTD: "Innovative Combined Material, Production and Fatique Design Concepts for Economic High-Performance Structural Powder Metallurgy Components- HIGHPER-PM". Contract Reference G5RD-CT-2001-00531. Koordynatorzy prof. Cetin Moris Sonsino i dr. Klaus Lipp, Fraunhoffer-Gesellschaft e.V. zur Forderung der angewandten Forschung – dr hab. inż. Andrzej Ciaś
12. “Macroscopic residual stresses and volume fraction of retained austenite in Distally AE and Distally HP”, Research performed for Höganäs AB, Research and Development S, 263 83 Sweden, According to contract/order Id. Nr Zn OLPE/604351 -dr inż. Tadeusz Pieczonka
13. Non-destructive X-Ray Diffraction Methods for Surface Characterization in DistaloyAE and DistaloyHP”, Research performed for Höganäs AB, Research and Development S, 263 83 Sweden, According to contract/order Id. No OLPE/604351 – główny wykonawca dr inż. Tadeusz Pieczonka
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Wiedza technologiczna (know-how) umożliwiająca optymalne zaprojektowanie produktów metalurgii proszków pod kątem ich funkcji, jakości, użyteczności i korzyści dla ochrony środowiska, przy radykalnym uproszczeniu wymaganego procesu wytwarzania.
2. Zasady i procedury projektowania produktów metalurgii proszków; sztuka rozwijania produktów metalurgii proszków o wysokiej jakości, przy możliwie najniższym koszcie wytwarzania.
3. Organizacja procesu doboru materiałów wytwarzanych techniką metalurgii proszków, zawierająca podejście analityczne do materiałów; informacja o materiałach dostępnych na rynku, źródłach danych o ich własnościach; zdobywanie i korzystanie z danych, procedur i wyposażenia do badania własności materiałów; analiza sposobów niszczenia; procesy wytwarzania i związane z nimi techniki oraz zastosowania.
Patenty, know how, wdrożenia:
1. dr hab. inż. Jan Leżański – Spiekany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej. PL-194004 B1 (2007r.)
2. dr hab. inż. Jan Leżański, mgr inż. Marcin Madej – Infiltrowany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej. PL 194003 B1 (2007 r.)
3. Irena HARAŃCZYK, Stanisława GACEK, Sposób otrzymywania materiałów kompozytowych, Opis patentowy; PL 195686, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Najważniejsze publikacje:
1. Metallurgy Directory & Yearbook, 12th Edition 2006-2007, Inovar Communications Ltd., U.K. (2006) 109. - Fragment książki
2. J. Konstanty - książka pt. „Powder Metallurgy Diamond Tools”
3. J. Leżański, M. Madej: Kształtowanie struktury i własności kompozytów na osnowie srebra metodami metalurgii proszków, Nowe materiały na osnowie srebra i z dodatkiem srebra do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki, Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2007 - rozdział w monografii
4. M.Sułowski, A.Ciaś, M.Stoytchev, T.Andreev: “The effect of chemical composition of sintering atmosphere on the structure and mechanical properties of PM manganese steels with chromium and molybdenum additions”, Materials Science Forum, wyd. 2006, pt. 1, v. 534-536, pp. 753-756, 2007.
5. M.Sulowski , A.Cias, H.Frydrych, J.Frydrych, I.Olszewska, R.Golen, M.Sowa: “The effect of cooling rate on the structure and mechanical properties of Fe-3%Mn-(Cr)-(Mo)-C PM steels”, Materials Science Forum, wyd. 2006, pt. 1, v. 534-536, pp. 757-760, 2007.
6. M.Sułowski, A.Ciaś, M.Stoytchev, T.Andreev: Wpływ składu chemicznego atmosfery spiekania na strukturę i własności mechaniczne spiekanych stali manganowych z dodatkami chromu i molibdenu, Materials Science Forum, 2007, vols. 534-536 s. 753-756.
7. M.Sułowski: “Structure and mechanical properties of Mn-Cr-Mo PM steels sintered in different conditions”, Archives of Metallurgy and Materials, 2007, no 52, v. 4, pp.617-625
8. B. Kovachev, M. Mihovsky, M. Stoytchev, M. Sulowski: “Non-destructive examination of sintered Astaloy CrL and CrM-based structural steels”, Archives of Metallurgy and Materials, 2007, no 52, v. 1, pp. 97-104.
9. A. Molinari, C. Menapace, J. Kazior, T. Pieczonka: „Liquid phase sintering of a Boron alloyed austenitic stainless steel”, Materials Science Forum, v. 534-536, 2007, 553-556.
10. C. Menapace, A. Molinari, J. Kazior, T. Pieczonka: „Surface self-densification in boron alloyed austenitic stainless steel and its effect on corrosion and impact resistance”, Powder metallurgy, vol. 50, 2007, 4, 326-335.
11. T. Pieczonka J. Kazior: „Sinter-bonding of iron based compacts containing P and Cu“, Materials Science Forum, v. 534-536, 2007, 633-536.
12. M. Żak-Szwed, J. Konstanty, W. Ratuszek: Properties of Fe-Cu matrices for diamond impregnated tools. Proc. of the 2nd International Industrial Diamond Conference, 19-20th April, 2007, Rome, Italy.
13. A. Romański, J. Lachowski, J. Konstanty: “Diamond retention capacity - evaluation of stress field generated in a matrix by a diamond crystal”, Industrial Diamond Review, 2006, no.3, s.43-45.
14. A. Romański: “Sintering of cobalt - (3-25 wt.%) iron materials”, Materials Science Forum, vols.534-536, s. 1129-1132.
15. A. Romański - “Phase transformation in hot pressed cobalt and cobalt-diamond materials”, Powder Metallurgy, 2007, vol. 50, no.2, s.115-119.
16. Z.Gacsi, C.H.Gur, .Makszimus, T.Pieczonka: “Investigations of microstructure inhomogeneity in SiC-reinforced aluminium matrix composites”, Materials Science Forum, v. 534-536, 2007, 901-904.
17. J. Kazior, T. Pieczonka, E. Kosieniak, M. Hebda, M. Nykiel: „Sintering behaviour and impact strength of Fe-Mo-P sintered steels“, Proc. Int. Powder Metallurgy Congress and Exhibition EURO PM2007, vol.1, 163-168.
18. J.Kazior, M. Hebda, M.Nykiel, T. Pieczonka: „Influence of sintering temperature on impact strength of Fe-Mo-P sintered steels”, Proc. Powder Metallurgy World Congress and Exhibition PM2008, Washington, to be published

19. K. Faryj, A. Ciaś; Mechanical properties of {Fe-3%Mn-0.8%C} sintered steels based on sponge and atomised iron powders: comparison and probabilistic failure prediction, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 53, 2008, s. 817–826

20. M. Żak-Szwed, J. Konstanty, A. Radziszewska; Properties of {Fe-Cu} matrices for diamond impregnated tools, IDR. Industrial Diamond Review, 2008, s. 29–34

21. M. Żak-Szwed, J. Konstanty, A. Radziszewska; Własności spieków {Fe-Cu} i {Fe-Cu-Sn} spełniających rolę osnowy w narzędziach metaliczno-diamentowych, Hutnik Wiadomości Hutnicze, R. 75, nr 4, 2008, s. 186–192

22. M. Żak-Szwed, J. Konstanty; Wpływ warunków wytwarzania na własności spieków {Fe-50 %Co}, Inżynieria Materiałowa, R. 29, nr 1, 2008 R. 29 nr 1 s. 21–26

23. M. Sułowski, P. Matusiewicz; Statistical analysis of mechanical properties of sintered manganese steels, STERMAT 2008,VIII international conference on Stereology and image analysis in materials science : Zakopane, Poland, 2–6 September, 2008 Inżynieria Materiałowa, R. 29, nr 4, 2008, s. 258–265

24. M. Sułowski, P. Dudek; The effect of cooling rate on the structure, porosity and mechanical properties of sinter-hardened {Fe-3%Mn-0.8%C} PM steels, Archives of Metallurgy and Materials, vol 53, 2008, s. 827–837

25. M. Sułowski, K. Faryj; Wpływ warunków wytwarzania na strukturę i własności mechaniczne spiekanych stali {Fe-Mn-(Cr)-(Mo)-C}, Rudy i Metale Nieżelazne, R. 53, nr 7, 2008, s. 443–449

26. M. Sułowski; Zastosowanie metod komputerowych przy wyznaczaniu porowatości spiekanych stali, Rudy i Metale Nieżelazne, R. 53, nr 10, 2008, s. 627–645

Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Osoba kontaktowa: prof. n. dr hab. inż. Andrzej Ciaś, tel. +48-12-617-30-27,
e-mail: cias@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza