• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Rozwój sedymentologiczno-facjalny, potencjał węglowodorowy oraz analizy geologiczno-gospodarcze i środowiskowe formacji paleozoicznych, mezozoicznych i kenozoicznych.

Kierownik: dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba, dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, prof. AGH, prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo
Cele ogólne badań:
-rozwój facjalny, potencjał węglowodorowy i ocena geologiczno-gospodarcza wybranych formacji geologicznych Polski, Ukrainy, Słowacji i Niemiec
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- rekonstrukcja paleośrodowisk i ewolucji sedymentologiczno-facjalnej meozoicznych i kenozoicznych formacji geologicznych Przedgórza Karpat i Gór Krymskich,
- analizy geologiczno-gospodarcze, środowiskowe i geoinżynieria wybranych obszarów Polski i Słowacji,
- geneza substancji organicznej basenów naftowych i węglowych Polski i Ukrainy,
Najważniejsze publikacje:
Danek M., Kłusek M., Krąpiec M., 2007. The oak chronology (948-1314 AD) for the Żary area (SW Poland). Geochronometria, 26: 47-52.
Gałaś S., Gałaś A., 2007. Use of Environmental Indicators in Landscape Planning on the Example of Water Reservoir of Świnna Poręba. Polish Journal of Environmental Studies, 16, 3B: 114-118.
Kotarba M.J., Więcław D., Koltun Y.V., Marynowski L., Kuśmierek J., Dudok I.V., 2007. Organic geochemical study and genetic correlation of natural gas, oil and Menilite source rocks in the area between San and Stryi rivers (Polish and Ukrainian Carpathians). Organic Geochemistry, 38, 8: 1431-1456.
Rutkowski J., Król K., Szczepańska J., 2007. Lithology of profundal sediments in Słupiańska Bay (Wigry lake, NE Poland) – introduction to interdisciplinary study. Geochronometria, 27: 47-52.
Szychowska-Krąpiec E., 2007. Dendrochronological studies of Wood from Mediaeval mines of polymetallic ores in Lower Silesia (SW Poland). Geochronometria, 26: 61-68.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba (kotarba@uci.agh.edu.pl; 24-31)
dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, prof. AGH (jamat@geol.agh.edu.pl; 34-10)
prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo (paulo@geol.agh.edu.pl ; 24-32)


data aktualizacji: 2008-06-06

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza