• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Ocena intensywności procesu denitryfikacji w wodach podziemnych

Kierownik: dr inż. Anna Żurek
Jednostka wiodąca: Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
Anna Żurek
Cele ogólne badań:
Celem projektu jest ocena intensywności procesu denitryfikacji zachodzącego bezpośrednio w warstwie wodonośnej z wykorzystaniem różnych metod pomiarowych. Proces denitryfikacji jest jedynym procesem mogącym istotnie obniżać zawartość azotanów w wodach podziemnych a określenie jego intensywności pozwoli na lepsze odwzorowanie procesu migracji azotanów, bardziej racjonalne sterowanie jakością wód podziemnych i może wspomóc, wymagane Dyrektywą Azotanową, procedury wyznaczania obszarów narażonych na wymycie azotanów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy własny Nr N N525 2058 33
Najważniejsze uzyskane wyniki:
W trakcie realizacji
Najważniejsze publikacje:
w przygotowaniu
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż. Anna Żurek,
tel. (12) 617 32-88
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, WGGiOŚ
e-mail: zurek@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-06

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza