• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Automatyka i robotyka

Układy redukcji drgań mechanicznych dla wielowymiarowych struktur dynamicznych.

Kierownik: prof.dr hab.inż. Janusz Kowal
Jednostka wiodąca: Katedra Automatyzacji Procesów
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
dr inż. Janusz Pluta
dr inż. Andrzej Podsiadło
dr inż. Marian Wójcik
Cele ogólne badań:
Opracowanie metod sterowania drganiami w strukturach mechanicznych z zastosowaniem układów aktywnych, semiaktywnych lub hybrydowych.
Najważniejsze publikacje:
1. Korzeniowski R., Pluta J.: Laboratory tests of hydraulic power supply under dynamic states. Proceedings of 8rd International Carpathian Control Conference (ICCC’2007). High Tatras, Slovak Republic, Hotel Patria, Štrbské Pleso. May 24-27, 2007. ISBN 978–80–8073–805-1. s. 319-322.
2. Konieczny J., Pluta J., Podsiadło A.: An implementation of coherence function for diagnosing technical condition of cableway supports' foundations. Proceedings of 8rd International Carpathian Control Conference (ICCC’2007). High Tatras, Slovak Republic, Hotel Patria, Štrbské Pleso. May 24-27, 2007. ISBN 978–80–8073–805-1. s. 315-318.
3. Korzeniowski R., Pluta J.: Experimental research of inlet pressure changes of electrohydraulic vibrations generator. Acta Montanistica Slovaca No. 1/2008, rocznik 13, ISSN 1335-1788, s. 146-151. 6pkt
4. Konieczny J., Pluta J., Podsiadło A.: Technical Condition Diagnosing of the Cableway Supports’ Foundations. Acta Montanistica Slovaca No. 1/2008, rocznik 13, ISSN 1335-1788, s. 158-163. 6pkt
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2008-05-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza