• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Geotechnika i budownictwo

Opracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb likwidacji kopalń

Kierownik: dr inż. Henryk Woźniak
Jednostka wiodąca: Akademia górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
Akademia Górniczo-Hutnicza, Główny Instytut Górnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny, Uniwersytet Warszawski
Cele ogólne badań:
Celem przedsięwzięcia jest opracowanie jednolitych zasad określających zakres, rodzaj i metody prowadzenia i dokumentowania badań i obserwacji geologiczno-inżynierskich na obszarach likwidowanych kopalń podziemnych, odkrywkowych i otworowych. Ostatecznym rezultatem pracy będzie opracowanie i wydanie drukiem instrukcji prowadzenia i dokumentowania badań geologiczno-inżynierskich obszarów likwidowanych kopalń.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie instrukcji pt. „Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb likwidacji kopalń”
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Henryk Woźniak

data aktualizacji: 2008-06-06

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza