• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Porównanie zanieczyszczenia Zn, Cu, Ni, Cr, Cd osadów systemu wodno-kanalizacyjnego miasta Krakowa do analogicznych z rejonów metalonośnych Górnego i Dolnego Śląska w aspekcie ochrony cieków zurbanizowanych

Kierownik: dr Marta Wardas
Jednostka wiodąca: Katedra Geologi Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr Marta Wardas
Cele ogólne badań:
Geneza składu zanieczyszczeń i ich form związania, oraz udziału substancji organicznej w osadach wodno-ściekowych Krakowa i metalonośnych rejonów Górnego i Dolnego Śląska.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Ocena stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów wodno-kanalizacyjnych i porównanie do analogicznych Krakowa i innych miast
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr Marta Wardas, mw@geol.agh.edu.pl, 604939596

data aktualizacji: 2008-06-06

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza