• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść w nawiązaniu do rewaloryzacji zabytków i 750 rocznicy lokacji miasta

Kierownik: dr Marta Wardas
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
mgr Emil Zaitz – Muzeum Archeologiczne w Krakowie, prof. Maciej Pawlikowski, prof. Jacek Motyka, dr Tadeusz Sokołowski, mgr Tomasz Czapliński – MPWiK w Krakowie
Cele ogólne badań:
Geneza składu i form związania zanieczyszczeń oraz udziału substancji organicznej w nawarstwieniach historycznych Starego Miasta.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opróbowanie w zaplanowanych rejonach badań, w tym otwory badawcze. Geologiczno-inżynierska charakterystyka gruntów podłoża. Dokumentacja rejonów badań, rejestracja wystąpień i wykładów, opis i preparatyka wstępna próbek. Obserwacje i dokumentacja fotograficzna preparatów mikroskopowych.
Najważniejsze publikacje:
Wardas M., Pawlikowski M., Biel A., Zaitz E., Zaitz M., Geneza zmiennych poziomów kumulacji ołowiu w historycznych nawarstwieniach Małego Rynku
w Krakowie – w druku
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr Marta Wardas, mw@geol.agh.edu.pl, 604939596

data aktualizacji: 2008-06-06

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza