• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Atlas petrograficzny krajowego twardego węgla brunatnego

Kierownik: dr hab.inż. Marian Wagner, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Złóżowej i Górniczej. Zespół Geologii Złóż Węgla
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr hab.inż. Marian Wagner, prof. AGH
prof. dr hab.inż. Ireneusz Lipiarski
dr inż. Jacek Misiak
Cele ogólne badań:
Kolekcja próbek geologicznych wszystkich odmian twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego (także antracytów) z polskich złóż węgla i innych miejsc ich występowania. Zestawienie fotografii i mikrofotografii zebranych próbek wraz z opisem litologiczno-petrograficznym według schematu dotychczas stosowanego w kraju oraz wymogów klasyfikacji międzynarodowej.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Zebranie informacji i próbek geologicznych z około 30 miejsc wystepowania twardego węgla brunatnego w Polsce, opracowanie petrograficzne tych próbek i weryfikacja według współczesnych naukowych wymogów wielu opracowań znanych z lat 40 -60 ubiegłęgo wieku, co rzuca nowe światło na karbogenezę formacji skalnych w Polsce. Podobne zasady dotyczące węgla kamiennego i antracytu z polskich zagłębii węglowych, uzupełniają obraz węglonośności formacji osadowych w kraju. Częśc tekstowa i fotograficzna atlasu jest także nowoczesną pomocą dydaktyczną w nauczaniu geologii węgla, także leksykonem dla pracowników naukowych oraz praktyków z przemysłu węglowego, która podaje w prosty sposób (opisy wraz z fotografiami form podstawowych i nietypowych) metody identyfikacji składników węgla wraz z ich rozprzestrzeniem i znaczeniem w złożach węgla.
Najważniejsze publikacje:
Wagner M., Lipiarski I., Misiak J. 2008. Atlas petrograficzny krajowego twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH (obecnie w druku)
Dane osoby kontaktowej:
dr hab.inż. Marian Wagner, tel.: 012 617 3838, mail: wagner@geol. agh.edu. pl.

data aktualizacji: 2008-06-06

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza