• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Sposób stopowania stali, staliw i żeliw molibdenem wprowadzonych do procesu w postaci trójtlenku molibdenu

Kierownik: dr hab. inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw.
Jednostka wiodąca: Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych
Główni wykonawcy:
dr inż. Stanisław Małecki
dr inż. Piotr Jarosz
dr inż. Krzysztof Żaba
dr inż. Stanisław Nowak
Cele ogólne badań:
Opracowanie sposobu stopowania stali,staliw, żeliw molibdenem wprowadzanym do procesu w postaci trójtlenku molibdenu. Istota procesu stopowania oparta jest na procesie redukcji MoO3 za pomocą węgla lub krzemu bezpośrednio w środowisku kąpieli stopowanej
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczo-rozwojowy R0702403 - umowa AGH: 17.17.180.410
Najważniejsze uzyskane wyniki:
temat w trakcie realizacji
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Czesław Malinowski prof. nadzw., tel. 617-26-72, e-mail: czmalinow@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-06

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza