• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Nurnikowy agregat pompowy nowej generacji, o parametrach technicznych nie gorszych od określonych przez Zamawiającego

Kierownik: dr inż. Andrzej Jurkiewicz
Jednostka wiodąca: Katedra Automatyzacji Procesów
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
AGH, , Vicom-Seal
Cele ogólne badań:
Uzyskanie niezbędnej do poprawnej eksploatacji trwałości głównych węzłów kinematycznych (łożysk, itp.) pompy oraz uzyskanie określonych przez Zamawiającego wartości parametrów roboczych pompy.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie prototypowego jedno-nurnikowego obiektu badawczego odwzorującego własności eksploatacyjnego docelowej siedmio-nurnikowej pompy. W zespole KAP opracowano dokumentację techniczną docelowej pompy.
Patenty, know how, wdrożenia:
Zgłoszenie patentowe nr P-366446: „Wielotłoczkowa pompa promieniowa.” Umowa o współwłasności patentu przyznanego na podstawie zgłoszenia P-366446 pomiędzy AGH a Wiromet S.A.
Najważniejsze publikacje:
1. Jurkiewicz A., Litwa P., Grzybek D.: The modal analysis of the body of selected type of pump, International Carpathian Control Conference ICCC’2004, Zakopane 25-28.05.2004, s.439-444,
2. Jurkiewicz A., Micek P., Mularz S. Apostoł M.,: Controlling a set of hydraulic pumping engines in 3-D prestressing, International Carpathian Control Conference ICCC’2004, Zakopane 25-28.05.2004, s.445-450.
3. Jurkiewicz A., Grzybek D., Apostoł M..: Wirtualne kreowanie wyrobu. Analiza ryzyka i diagnostyka procesów degradacyjnych i zmęczeniowych. Politechnika Warszawska. Warszawa 2004.
4. Jurkiewicz A., Grzybek D., Micek P.: Projektowanie współbieżne na przykładzie wybranego typu pompy. Analiza ryzyka i diagnostyka procesów degradacyjnych i zmęczeniowych. Politechnika Warszawska. Warszawa 2004.
5. Jurkiewicz A., Grzybek D., Micek P.: Dyrektywy Unii Europejskiej w procesie tworzenia nowej pompy. Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 2005.Wrocław 17-19.05.2005, s. 300-306.
6. Jurkiewicz A., Micek P., Sobczyk J.: Control and monitoring system of work of pump unit. Proc. of Intern. Carpathian Control Conf. ICCC’2006. Ostrava-Beskydy. Czech Republic 2006, s. 225-228
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Andrzej Jurkiewicz

data aktualizacji: 2008-05-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza