• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Ekstrakcja metali nieżelaznych z metalonośnych materiałów odpadowych. Teoria i technologia

Kierownik: dr hab.inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw.
Jednostka wiodąca: Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych
Główni wykonawcy:
dr inż. Krzysztof Gargul
dr inż. Piotr Jarosz
dr inż. Stanisław Małecki
dr inż. Stanisław Pietrzyk
Cele ogólne badań:
Opracowanie technologii alternatywnego przerobu szlamu pochodzącego z ługowania blendy prażonej. Opracowanie rafinatorów fluorkowych do przetopu złomu aluminiowego. Zmniejszenie zawartości miedzi w żużlach z procesu konwertorowania kamieni miedziowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania statutowe 11.11.180.131
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie metody otrzymywania rafinatora gazowego stosowanego przy przetopie złomów aluminiowych
Patenty, know how, wdrożenia:
Zgłoszenie patentowe nr P 372515
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab.inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw., tel. 617-26-72, e-mail: czmalino@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-06

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza