• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Strukturalne wzmacnianie piaskowców impregnatami polimerowymi

Kierownik: dr Marek Rembiś
Jednostka wiodąca: KKatedra Geologii Złożowej i Górniczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr Marek Rembiś
Cele ogólne badań:
Ocena zmian mikrostrukturalnych oraz właściwości fizyczno-mechanicznych piaskowców na skutek ich impregnacji związkami krzemoorganicznymi.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Modyfikacja mikrostruktury i właściwości fiyczno-mechanicznych piaskowców poddanych zabiegowi strukturalnego wzmacniania wybranymi impregnatami polimerowymi - Projekt badawczy MNiSW, nr N525 031 32/2907 (umowa 2907/T02/2007/32).
2. Zmiany mikrostrukturalne w wybranych piaskowcach karpackich poddanych zabiegowi strukturalnego wzmacniania związkami krzemoorganicznymi – (badania własne nr 10.10.140.572).
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wielkość i charakter wzmocnienia zależy od wielu czynników, do których należą właściwości impregnatów, ich kompatybilność z impregnowana skałą oraz właściwości fizyczno-mechaniczne wzmacnianej skały.
Dane osoby kontaktowej:
Marek Rembiś
012 617 23 86,
mrembis@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-05

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza