• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Geologia i mineralogia stanowisk archeologicznych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski
Jednostka wiodąca: Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski
Cele ogólne badań:
Wykazanie zależności między budową geologiczną a lokalizacją stanowisk archeologicznych. Rekonstrukcja paleośrodowiska.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania statutowe 11.11.140.158
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wykazano istotną zależność między lokalizacją stanowisk archeologicznych a budową geologiczną. Rozwiązanie problemów geologicznych i ceramologicznych w stanowisku Herakonpolis – Górny Egipt i Tel El Farha, Delta Nilu – Egipt.
Najważniejsze publikacje:
Pawlikowski M., Wasilewski M., geologia stanowiska archeologicznego Tel el Farha, Delta Nilu- Egipt (w druku)
Pawlikowski M. Such J. Ceramika, obiekty kamienne i geologia stanowiska archeologicznego Herakonpolis, Górny Egipt (w druku)
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
prof. Maciej Pawlikowski,
mpawlik@geol.agh.edu .pl

data aktualizacji: 2008-06-05

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza