• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Analiityczna i eksperymentalna analiza stanu naprężenia i odkształcenia.

Kierownik: Stanisław Wolny
Jednostka wiodąca: Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
A. Blum, S. Dzik, B. Ładecki, F. Matachowski, S. Badura
Cele ogólne badań:
Analityczna i eksperymentalna analiza stanu naprężenia w elementach nośnych maszyn i urządzeń (górnicze urządzenia wyciągowe, suwnice pomostowe)
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
- Działalność statutowa "Trwałość i niezawodność elementów maszyn".
- Zlecenie KGHM "Polska Miedź" S.A. Oddział ZG "Rudna" nt. Metody oceny stanu technicznego bębnów maszyn wyciągowych z uwzględnieniem efektów zmęczeniowych".
- Zlecenie Firmy "Krakodkew" S.A. nt. " Opinia o stanie wytrzymałościowym konstrukcji mostu suwnicy 446".
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Opracowano numeryczny model obliczeniowy konstrukcji kratowych o zróżnicowanych sztywnościach węzłów, zweryfikowanych badaniami tensometrycznymi.
- Opracowano model kominów stalowych wolnostojących lub z konstrukcją wsporczą, umożliwiającą ocenę ich trwałości zmęczeniowej.
- Opracowano model dynamiczny urządzenia wyciągowego oraz model wytrzymałościowy wybranych jego elementów stanowiących podstwę oceny ich stanu technicznego
Najważniejsze publikacje:
1. Blum A.: Kratownice. UWN-D AGH kraków 2006
2. Wolny s.: Analysis of loading in the conveyance - shaft stedwork system. Archives of Mining Sciences. v. 51. Issue 4. 2006, str. 529 - 546.
3. Cichociński A., Ładecki B., Płachno .:Analiza wytrzymałościowa bębnów maszyn wyciągowych na podstawie badań eksploatacyjnych. Transport Szybowy 2007. Komag 2007, T. 2, str. 109 -117.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Stanisław Wolny

data aktualizacji: 2008-06-05

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza