• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Zastosowanie geostatystyki nieliniowej w dokumentowaniu złóż

Kierownik: dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Złożowej i Górniczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. AGH, mgr inż. Monika Wasilewska
Cele ogólne badań:
Analiza przydatności metod geostatystyki nieliniowej do szacowania zasobów i jakości polskich złóż.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BW AGH nr 10.10.140.459 (2006-2007),
zlecenie KGHM Polska Miedź SA (2006)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Nieliniowe (nieparametryczne) metody geostatystyczne, a zwłaszcza procedura krigingu probabilistycznego i indykatorowego, są efektywnym narzędziem rozwiązywania zadań stanowiących istotną część geologicznego dokumentowania złóż a w szczególności szacowania zasobów i jakości złóż rud Cu, Zn i Pb oraz interpolacji parametrów złożowych.
Najważniejsze publikacje:
1. Mucha J., Wasilewska M. (2006): Nieparametryczne metody geoostatystyczne interpolacji parametrów złożowych. Przegląd Górniczy, nr 1, ss. 24 – 30.
2. Mucha J., Wasilewska M. (2006): Reliability of contour maps of deposit parameters of bituminous coal seams (Upper Silesian Coal Basin - USCB, southern Poland). Proc. IAMG, XIth International Congress, Universite de Liege, Belgium, 3-8 september 2006.
3. Mucha J., Wasilewska M (2007): Geostatystyka nieparametryczna w dokumentowaniu złóż. Mat. Konf. Nauk. XI Warsztaty Górnicze, „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, Ślesin k. Konina, 4-6 czerwca 2007, 339–352.
4. Mucha J., Wasilewska M (2007): Geostatystyka nieparametryczna w dokumentowaniu złóż. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie. WUG, nr 6, 21-23.
5. Mucha J., Wasilewska M (2007): Zastosowanie geostatystyki nieparametrycznej do szacowania parametrów złożowych na przykładzie wybranego złoża miedzi LGOM. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 423, 205-214.
Dane osoby kontaktowej:
Jacek Mucha, (012) 617-23-71, mucha@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza