• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Opracowanie systemu diagnostycznego do badania stopnia zużycia lin stalowych w miejscu ich zamocowania.

Kierownik: dr hab. inż . Jerzy Kwaśniewski prof. nadzw.
Jednostka wiodąca: Katedra Transportu Linowego
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
dr. Inż. Lesław Lankosz,
dr hab.inż. Andrzej Tytko,
mgr inż. Szymon Molski,
dr inż. Wojciech Manaj Politechnika Warszawska,
inż. Józef Franczyk,
mgr inż. Kazimierz Zawada NDT/Zawada
Cele ogólne badań:
1. Celem naukowym projektu jest poznanie zjawisk występujących podczas magnesowania lin zakończonych stożkami.
2. Opracowanie metody pomiaru zużycia a także kryteriów do diagnozowania stanu lin stalowych w pobliżu miejsc ich zakończeń
3. Opracowanie i wykonanie aparatury pomiarowej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
4 T07B 009 30
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Poznanie rozkładów pól rozproszenia pola magnetycznego wokół liny w miejscu jej zamocowania
2. Wyznaczenie parametrów technicznych i metrologicznych obwodu magnetycznego urządzenia
3. Zbudowanie urządzenia do badania lin w ich zakończeniach
4. Wizualizacja rozkładu pola magnetycznego powstałego wokół uszkodzenia w miejscu zakończenia liny

Patenty, know how, wdrożenia:
Realizacja rozwiązania patentowego: J. Hansel, J. Kwaśniewski, L. Lankosz, Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych P –351420 z dnia 28.12.2001
Najważniejsze publikacje:
1. INSPECTION OF ROPES IN TAPERED SOCKETS J.Kwaśniewski, The International Journal of Transport & Logistics BERG Faculty TU Košice, Department of Logistics and Production Systems,Košice, Slovakia ISSN 1451-107X Kosice 17-20 październik 2006
2. Rozwój aparatury do badań lin w miejscu ich zakończeń przy stożkach.
J. Kwaśniewski, Zeszyty Naukowo-Techniczne AGH-KTL Z.41 Kraków 2007
3. Magnetyczna metoda badania lin w miejscach ich zakończeń przy stożkach,L.Lankosz, Zeszyty Naukowo-Techniczne AGH-KTL Z.41 Kraków 2007
4.Hardware i software systemu diagnostycznego do badania lin stalowych w miejscu ich zakończenia. J. Kwaśniewski, Sz. Molski, XIV Seminarium szkoleniowe Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane 4-7 marca 2008
5. Methodology to inspect the end sections of stay ropes, Sz. Molski, The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA
Słowacja 2008
Dane osoby kontaktowej:
Jerzy Kwaśniewski 012 6172313, kwasniew@imir.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-01

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza