• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Sole niebieskie i ich znaczenie dla określenia geologiczno-górniczych warunków eksploatacji w wysadzie kłodawskim

Kierownik: dr inż. Tomasz Toboła
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Złożowej i Górniczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Tomasz TOBOŁA
prof. dr hab. inż. Aleksander GARLICKI
dr inż. Andrzej SZYBIST
dr inż. Lucyna NATKANIEC – NOWAK – Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
prof. dr hab. inż. Wiesław HEFLIK – Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
Cele ogólne badań:
1.Określenie ilości nagromadzeń soli niebieskich w złożu kłodawskim
2.Związek soli niebieskich ze strefami tektonicznymi i utworami epigentycznymi
3.Zbadani własności halitu niebieskiego
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Przeprowadzone badania wykazały, że:
•halit niebieski występuje z epigenetycznymi solami K-Mg lub halitem kryształowym,
•jego nagromadzenia związane są bezpośrednio z zjawiskami tektoniki nieciągłej,
•wykazuje objawy anizotropii optycznej i zdefektowanie sieci krystalicznej,
•posiada szereg charakterystycznych wrostków stałych często o nietypowym wykształceniu i składzie chemicznym.
Najważniejsze publikacje:
1.Toboła T., Natkaniec – Nowak L., Szybist A., Misiek G., Janiów S. (2006) - Sole niebieskie w kopalni Kłodawa w świetle nowych badań mineralogicznych. XI Miedzynarodowe Sympozjum Solne „QUO VADS SAL”. 9-10 listopad 2006 r. Szklarska Poręba
2.Toboła T., Natkaniec – Nowak L., Szybist A., Misiek G., Janiów S., 2007 - Sole niebieskie w kopalni Kłodawa. Gosp. Sur. Min. PAN. T. 23, zeszyt spec. nr 1.
3.Janiów S., Misiek G., Toboła T., Natkaniec-Nowak L., 2007 - Aktualizacja stanowisk halitu niebieskiego w Kopalni Soli "Kłodawa" w świetle nowych badań. XII Miedzynarodowe Sympozjum Solne „QUO VADS SAL”. 10-11 październik 2007 r. Kłodawa
4.Toboła T. Natkaniec-Nowak L. 2007 - Inkluzje faz stałych w halicie niebieskim z kopalni soli Kłodawa w świetle badań SEM-EDS. XII Miedzynarodowe Sympozjum Solne „QUO VADS SAL”. 10-11 październik 2007 r. Kłodawa
5.Toboła T. 2007 - Inkluzje fluidalne w solach niebieskich. XII Miedzynarodowe Sympozjum Solne „QUO VADS SAL”. 10-11 październik 2007 r. Kłodawa
6.Zelek S., Stadnicka K., Szklarzewicz J., Natkaniec-NowakL., Toboła T., 2007 - Halit z Kłodawy: Próba korelacji stopnia deformacji struktury krystalicznej i właściwości spektroskopowych w zakresie UV-VIS. XII Miedzynarodowe Sympozjum Solne „QUO VADS SAL”. 10-11 październik 2007 r. Kłodawa
7.Wesełucha-Birczyńska A., Toboła T., Natkaniec-Nowak L. 2007 - Raman microscopy of inclusions in blue halites. “4th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS4)” Corfu, Greece, 9-15 June 2007. Poster nr 179.

Dodatkowe informacje:
Zakład Fizyki Chemicznej Wydziału Chemii UJ;
Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Wydziału Chemii UJ
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Tomasz Toboła; tel. 2400; tob@geolog.geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza