• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Opracowanie konstrukcji i badania prototypowego samojezdnego wozu odstawczego WKPL-30HS ze zmodyfikowanym układem napędu jazdy

Kierownik: Dr inż Piotr Gospodarczyk
Jednostka wiodąca: AGH Kraków
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Dr hab. inż. Janusz Reś - prof AGH
Cele ogólne badań:
Opracowanie i wykonanie konstrukcji wozu odstawczego, szufladowego z napedem hydrostatycznym na cztery koła dla warunków kopalń KGHM Polska Miedź S.A.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt celowy
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano projekt techniczny wozu odstawczego, szufladowego z napedem hydrostatycznym na cztery koła, wykonano egzemplarz prototypowy,przeprowadzono badania stanowiskowe, atestacyjne oraz dołowe. Opracowano wytyczne i założenia do projektu wozu o innej, mniejszej typowielkości.
Najważniejsze publikacje:
J.Górniak, D.Kubiak, J.Reś, P.Gospodarczyk:Samojezdny wóz odstawczy typu WKPL30HS ze zmodyfikowanym układem napędu jazdy. TUR 2007, Nowoczesne Metody Eksploatacji Węgla i Skał Zwięzłych. Monografia Kraków 2007
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż Piotr Gospodarczyk, tel 012 617

data aktualizacji: 2008-06-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza