• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka

Badania polimerów

Kierownik: Wojciech Łużny
Jednostka wiodąca: Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
A. Bernasik, J. Nizioł, P. Armatys, J. Haberko, K. Piwowarczyk
Cele ogólne badań:
1. Badania polianiliny domieszkowanej i jej kompozytów
2.Opracowanie nowych metod interpretacji dyfraktogramów polimerowych
3. Fizyczne własności układów polimerowych w aspekcie konstrukcji układów elektronicznych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Działalnośc statutowa WFiIS (zadanie: Badania polimerów)
2. Badania własne: A.Bernasik (2004-07, habilitacja)
3. Badania własne: J. Haberko (2006-07, doktorat)
4. „Polianilina protonowana kwasem kamforosulfonowym: badania strukturalne i transportowe”; grant promotorski KBN nr 3 T09B 049 14, 1998-99, kier. W. Łużny.
5. „Dyspersje wodne polimerów przewodzących”; grant KBN Nr 7 T09B 005 21, 2001-2004, (kier. J. Laska, WIMiC AGH).
6. „Badanie właściwości fotowoltaicznych wybranych polimerów (pochodnych politiofenu i poliwinylokarbazolu) w aspekcie ich zastosowania do budowy polimerowych ogniw fotowoltaicznych (baterii słonecznych)”; grant KBN Nr 4 T09B 006 23, 2002-2006, (kier. J. Sanetra, PK).
7. „Samo-organizacja w submikronowych warstwach mieszanin polimerów przewodzących”; grant KBN Nr 3 T08C 032 27, 2004-2007, (kier. A. Bernasik)
8. „Wpływ modyfikacji podłoża na separację faz w cienkowarstwowych kompozytach zawierających przewodzącą polianilinę”; grant promotorski MNiSzW Nr 1823/T02/2006/31, 2006-09, kierownik – W.Łużny
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Opracowanie i wdrożenie oryginalnej metody badań strukturalnych nisko uporządkowanych układów makromolekularnych (zwłaszcza polimerów przewodzących), prowadzonych nowoczesnymi metodami rentgenowskimi i wspomaganych zaawansowanymi technikami modelowania komputerowego.
2. Zbadanie wielu materiałów organicznych w aspekcie ich zastosowania do konstrukcji układów optoelektronicznych, np. półprzewodnikowych diod emitujących światło (OLED) i organicznych ogniw słonecznych.
3. Zbadanie fizycznych podstaw zjawisk samoorganizacji towarzysząch separacji faz w cienkowarstwowych kompozytach polimerowych zawierających polimery przewodzące.

Najważniejsze publikacje:
1). W.Łużny, E.Bańka; “Relations between the structure and electric conductivity of polyaniline protonated with camphorsulfonic acid”, Macromolecules 33 (2000) 425
2). I.Kulszewicz-Bajer, M.Zagórska, J.Nizioł, A.Proń, W.Łużny, “Esters of 5-sulfo-i-phtalic acid as new dopants improving solution processibility of polyaniline: spectroscopic, structural and transport properties of the doped polymer”, Synth.Metals 114 (2000) 125
3) W.Łużny, E.J.Samuelsen, D.W.Breiby; “Polyaniline thin films – structural anisotropy study by use of synchrotron radiation surface diffraction”, Synth.Metals 119 (2001) 203
4) J.Laska, D.Djurado, W.Łużny; “X-ray study of plasticized polyaniline”, European Polymer J. 38 (2002) 947
5) W.Łużny, M.Śniechowski, J.Laska; “Structural properties of emeraldine base and the role of water contents: X-ray diffraction and computer modelling study”, Synth.Metals 126 (2002) 27
6) W.Łużny: “X-ray diffraction by polymers for beginners – a nanotechnological perspective”, e-Polymers 2002, no. E_003 (http://www.e-polymers.org)
7) W.Łużny, M.Śniechowski; “The role of water content for the emeraldine base structure”, Fibres & Textiles in Eastern Europe 11 (2003) 75
8) M. Śniechowski, D. Djurado, B. Dufour, P. Rannou, A. Proń, W. Łużny; “Direct analysis of lamellar structure in polyaniline protonated with plasticizing dopants”, Synth. Metals 143 (2004) 163
9) A.Bernasik, J.Włodarczyk-Miśkiewicz, W.Łużny, K.Kowalski, J.Raczkowska, J.Rysz, A.Budkowski; “Lamellar structures formed in spin-cast blends of insulating and conducting polymers”, Synth. Metals 144 (2004) 253
10) K.Piwowarczyk, W.Łużny; “New education tool for teaching structurally disordered matter physics”, e-Polymers 2004, no. E_003 (http://www.e-polymers.org)
11) D.Djurado, M. Bee, M.Śniechowski, S. Howells, P. Rannou, A.Proń, J.P. Travers, W. Łużny; “Counter-ions dynamics in highly plastic and conducting compounds of polyaniline. A quasi-elastic neutron scattering study”, Phys. Chem. Chem. Phys. 7 (2005) 1235 – 1240
12) M.Śniechowski, D.Djurado, M. Bee, M.A.Gonzalez, M.R.Johnson, P. Rannou, B.Dufour, W. Łużny; “Force field based molecular dynamics simulations in highly conducting compounds of polyaniline. A comparison with quasi-elastic neutron scattering measurements”, Chem. Phys. 317 (2005) 289
13). A. Bernasik, J. Haberko, J. Włodarczyk-Miśkiewicz, J. Raczkowska, W. Łużny, A. Budkowski, K. Kowalski, J. Rysz, „Influence of humid atmosphere on phase separation in polyaniline-polystyrene thin films”, Synth. Met. 155 (2005) 516
14). J. Haberko, J. Raczkowska, A. Bernasik, J. Rysz, A. Budkowski, W. Łużny, „Pattern replication in polyaniline-polystyrene thin films”, Synth. Met. 157 (2007) 935
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. W. Łużny, tel. 44-56,
e-mail: luzny@novell.ftj.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2014-09-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza