• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Regeneracja trwale odkształconych elementów nośnych suwnic skrzynkowych

Kierownik: prof. Stanisław Wolny
Jednostka wiodąca: AGH
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
A. Blum, S. Dzik, D. Chodorowska
Cele ogólne badań:
- przywrócenie prostoliniowej postaci dźwigara mostów suwnic wykazujących trwałe ugięcia będące wynikiem wieloletniej eksploatacji.
- opracowanie metody oceny wpływu propagacji pęknięć lamelarnych na proces narastania trwałych ugięć mostów suwnicowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
- Działalność statutowa "Trwałość i niezawodność elementów maszyn".
- Grant KBN 4T07 B 03928 pt. "Opracowanie metody oceny wpływu propagacji pęknięć lamelarnych na proces narastania trwałych ugięc mostów suwnicowych".
- Grant promotorski MNiSzW - 3048 T02/2007/32 pt. "Wpływ sprężania technologicznego na stateczność stalowych dźwigarów blachownicowych".
- Zlecenie F-my Krakodlew S.A. nt. "Teoretyczna ocena wpływu sprężania technologicznego na efekt prostowania trwale odkształconego w płaszczyxnie poziomej dźwigara mostu suwnicy 446 wraz z badaniami kontrolnymi propagacji pęknięć lamelarnych dźwigara".
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Opracowano technologię prostowania trwale odkształconych dźwigarów mostów suwnic wykorzystując do tego celu sprężenia technologiczne poprzez przyspawanie nakładek.
- Opracowano metodę oceny wpływu propagacji pęknięć lamelarnych na proces narastania trwałych ugięć mostów suwnicowych.
Patenty, know how, wdrożenia:
Technologię prostowania dźwigarów skrzynkowych przez wykorzystanie skurczu spawalniczego nakladek przyspawanych do dźwigarów wdrożono na kilku obiektach.
Najważniejsze publikacje:
1. Blum A., Chodorowska D., : Experimental analysis of prostressed thin - walled structures stability" Thin - Walled Structures. 2007, str. 834-839.
2. Praca zbiorowa pod redakcją A. Blum, T. Niezgodziński "Pęknięcia lamelarne". Biblioteka Problemów Eksploatacji. Radom 2007, str. 1-203.
3. Wolny s., Dzik S.: Elimination of permanent deformation of travelling cranes box girdes operating in foundry shops. Archives of Foandry Engineering. Vol. 8. Issue 2/2008 str. 149-154.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Laboratorium Badań Nieniszczących
Laboratorium Tensometryczne
Laboratorium Maszyn Wytrzymałościowych
Dane osoby kontaktowej:
prof. A. Blum

data aktualizacji: 2008-06-09

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza