• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Opracowanie pakietu programów dla doboru i projektowania zmechanizowanych

Kierownik: Dr inż Piotr Gospodarczyk
Jednostka wiodąca: AGH Kraków
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
dr inż Krzysztof Kotwica, dr inż. Piotr Kulinowski
Cele ogólne badań:
Opracowanie założeń i wytycznych oraz algorytmu dla komputerowego pakietu do wspomagania doboru maszyn i urządzeń dla zmechanizowanychkompleksów scianowych. Opracowanie programu komputerowego
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy rozwojowy
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie algorytmu dla komputerowego pakietu do wspomagania doboru maszyn i urządzeń dla zmechanizowanychkompleksów scianowych, dobór środowiska oraz języka programowania dla opracowania programu komputerowego, opracowanie baz danych maszyn i urządzeń, opracowanie modułów dla wizualizacji ściany, doboru i weryfikacji maszyn i urzadzeń kompleksu .scianowego oraz okreslenia efektów finansowych
Najważniejsze publikacje:
Kotwica K, Gospodarczyk P., Kulinowski P, Wojtanowski T.: Zintegrowany system komputerowego wspomagania doboru wyposażenia kompleksu ścianowego w kopalniach JSW S.A. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006, Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków - Szczyrk, Luty 2006
Kotwica K, Gospodarczyk P., Kulinowski P.: Doświadczenia i perspektywy rozwoju komputerowego systemu doboru wyposażenia ścianowego na przykładzie kopalń JSW S.A.. Kwartalnik „Gospodarka surowcami mineralnymi” Tom 23, zeszyt 4, IGSMiE PAN Kraków, 2007, str. 75-88
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Piotr Gospodarczyk, tel 012 5617 30 71, mail piogos@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza