• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Kontrola stężeń składników w produkcji stali mikrostopowej.

Kierownik: dr hab. inż. Jan Wypartowicz, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
dr inż. Dorota Podorska
dr inż. Jerzy Iwanciw
Cele ogólne badań:
Analiza zachowania składników w układzie Fe-C-Al-Ti-O-N w przedziale temperatur chłodzenia i krzepnięcia ciekłej stali w celu kontroli procesu tworzenia drobnych wydzieleń TiN po zakrzepnięciu stali.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania statutowe 2007-2008.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie procedury obliczeniowej do określania składów wydzieleń w końcowych etapach przerobu ciekłej stali. Wyznaczenie optymalnych ilości dodatków aluminium i tytanu oraz stężenia azotu w ciekłej stali dla prawidłowej kontroli granic ziaren austenitu w stali mikrostopowej.
Najważniejsze publikacje:
1. Podorska D., Wypartowicz J.: Titanium oxide and nitride formation in microalloyed steel -, Acta Metallurgica Slovaca 13 (2007) 137 – 140.
2. Iwanciw J.: Thermodynamic conditions of Ti, V and Nb nitrides formation in liquid micro alloyed steel - Termodynamiczne warunki tworzenia azotków Ti, V i Nb w ciekłych stalach mikrostopowych, XVII Int. Conf. Iron and Steelmaking, Strbske Pleso 17-19.10.2007 (Acta Met. Slovaca - Mimoriadne cislo 3/2007, rocnik 13 )
3. Podorska D., Wypartowicz J.: Optimization of the composition of oxide inclusions in production of microalloyed steel – Optymalizacja składu wydzieleń tlenkowych w produkcji stali mikrostopowej. XVII Int. Conf. Iron and Steelmaking, Strbske Pleso 17-19.10.2007 (Acta Met. Slovaca - Mimoriadne cislo 3/2007, rocnik 13 )
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Jan Wypartowicz, + 48 12 617 29 09
wypart@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza